கிரேக்க – தமிழ் மொழி தொடர்பு

உலகில் உள்ள பழைய மொழிகளில் கிரேக்க மொழியும் ஒன்று. தமிழை விட பழமையான நூலை உடையது. ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்துக்கு மிகவும் இளைய தம்பி. தமிழில் கிடைக்கும் மிகவும் பழைய நூல் தொல்காப்பியம். அது கி.மு. முதல் நுற்றாண்டைச் சேர்ந்தது. கிரேக்க மொழியில் கிடைக்கும் பழமையான நூல்கள் ஹோமர் எழுதிய இலியட், ஆடிசி என்னும் இரண்டு இதிஹாசங்களாகும் அவை கி.மு. எட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவை. சம்ஸ்கிருதத்தில் கிடைக்கும் மிகவும் பழைய நூல் ரிக் வேதம். அதன் காலம் கி.மு. 1500.

 

கிரேக்க மொழி இந்தோ- ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. அதாவது சம்ஸ்கிருத மொழியுடன் நெருங்கிய தொடர்புடைது. தமிழோ அதற்குச் சிறிதும் தொடர்பில்லாத திராவிட மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது. மஹா அலெக்சாண்டர் கி. மு.326-ல் இந்தியா மீது படை எடுத்த பின்னர்தான் கிரீஸ் நாட்டுக்கும் நமக்கும் தொடர்பு ஏற்பட்டதாக சிலர் எழுதிவைத்தனர். அது தவறு. அதற்கு முன்னரே தமிழ் சொற்கள் அந்த மொழியில் கலந்துவிட்டன. வட மொழிச் சொற்களும் உள்ளன. ஆனால் கிரேக்கமும் சம்ஸ்கிருதமும் ஒரே மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுவதால் சம்ஸ்கிருதத்தை யாரும் பெரிது படுத்துவதில்லை.

மொழி ஒரு புறம் இருக்க, பழக்க வழக்கங்களிலும் இதிஹாசக் கதை விஷயங்களிலும் இந்தியா கிரேக்க ஒற்றுமை பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. முதலில் மொழித் தொடர்புகளைக் காண்போம். இவைகள் அலெக்ஸாண்டர் படை எடுப்புக்கு முன்னரே கிரேக்க மொழியில் உள்ள்வை. பல சொற்கள் இலியட், ஆடிசி நூல்களில் காணப்படுகின்றன.

 

இதற்கு கீழ்கண்டவாறு விளக்கங்கள் கூறலாம்:

  1. நாம் வட மொழி, தென் மொழி சொற்கள் என்று கருதுவன எல்லாம் ஒரே மூலத்திலிருந்து வந்தவை. அதனால்தான் கிரேக்க மொழியில் பழந்தமிழ் சொற்களும் பழைய சம்ஸ்கிருத சொற்களும் உள்ளன.
  2. அல்லது நாம் பழந்தமிழ் சொற்கள் என்று கருதுபவையும் சம்ஸ்கிருத சொற்களே. அதனால்தான் நீர் என்ற சொல் கூட ரிக் வேதத்திலும் கிரேக்க மொழியிலும் உள்ளது.
  3. அல்லது இரு வேறு மொழி பேசுவோர் வாணிபம் செய்யச் சென்றதால் அங்கே மொழிக் கலப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

நான் முதலில் உள்ளதையே நம்புகிறேன். தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் ஒரே மூலத்திருந்து வந்தவையே. கிரேக்க நாட்டில் பல நாட்டு மக்கள் குடி ஏறி இருக்கிறார்கள் என்பதும் உண்மையே.

 

இந்திய-கிரேக்க உறவு, மொழியோடு மட்டும் நிற்கவில்லை என்பதை பல கோணங்களில் விளக்குவேன்.

PALEO: (Palaeo botany, Palaeontology ).இது பழைய என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

TELE: தொலை தூரம், தொலைக் காட்சி, தொலை பேசி என்பதெல்லாம் டெலி என்பதுடன் தொடர்புடையவை. டெலி என்பதை நாம் தொலை(வு) என்று சொல்கிறோம்.

NEREIDS: நெரைட்ஸ் என்பது நீர்த் தேவதைகளைக் குறிக்கும். நாராயணன் என்பவன் நீரில் மிதப்பதால் அப் பெயர் பெற்றான். விஷ்ணு ஆதிசேஷன் என்ற பாம்பின் மீது கடலில் மிதப்பதாக இந்து மத புராணங்களும் வேதமும் கூறும். நீர் என்னும் சொல் ரிக் வேதத்திலும் கிரேக்கத்திலும் உள்ளது. இதை தமிழிலிருந்து சம்ஸ்கிருதம் கடன் வாங்கியதாக சிலர் எழுதிவைத்தனர். அது தவறு.

தமிழும் சம்ஸ்கிருதமும் ஒரே மூலத்திருந்து வந்ததால் இரு மொழிகளில் மட்டும் இன்றி கிரேக்க மொழியிலும் நீர் உள்ளது. ஒரு சொல் கிரேக்கத்திலும் சம்ஸ்கிருதத்திலும் இருந்தால் அது இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது என்று மொழிநூலார் முத்திரை குத்தி விடுவார்கள். இனி இதை திருத்தி எழுத வேண்டும்.

ORYZA SATIVA: அரிசியின் (botanical term) பெயர். இது அலெக்ஸாண்டர் காலத்துக்கு முன்னமே கிரேக்கத்தில் உள்ளது.

CLEPTO: க்லெப்டோ என்பது களவு என்றாகும். ப –வும் வ- வும் உலகிலுள்ள ஏராளமான மொழிகளில் இடம் மாறும். (இது பற்றி தமிழன் காதில் பூ என்ற கட்டுரையில் மேல் விவரம் காண்க.)

ODOMETER: ஓடு என்ற தமிழ் சொல்லுடன் தொடர்புடையது. எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்தது என்பதைக்காட்டும் மீட்டர்.

SYRINX: சுரங்கம் என்பதுடன் தொடர்புடைய சொல்.சுருங்கிய இடம்.

DOLIA (sthali-sanskrit)=தாழி= நீண்ட என்று பொருள். நீளமான ஜாடி.

PENELOPE: நப்பின்னை,Nappinnai= பின்னல் pinnal=பின்னு செஞ்சடையாள்

AMPHORAE: ampanam, அம்பணம் padi படி, barani பரணி, amparam அம்பாரம் போன்ற கொள்கலன்

ALPHA: First letter of Greek Alphabet: AA (Cow) ஆ/ பசு (பழைய மொழிகளில்)

BETA: veedu வீடு (பழைய மொழிகளில்).

 

1954 ஆம் ஆண்டில் வெளியான ஒரு கட்டுரையிலிருந்து: I am adding a few more points from “Tamil Loan Words in Greek” by F.Legrand (Tamil Culture, Volume III, No 1, January 1954):

Oryza=oriza அரிசி (Latin) = Riz (French) = Rice (English) = Riso (Italian) = Arrez (Spanish)

PEPPER=பிப்பலி=pippali (Tamil)=Piperi (Greek)= Piper (Latin) ஆனால் இந்தச் சொல் சங்கத் தமிழில் கிடையாது. Milaku மிளகு and Kari கரி என்ற சொற்களே உண்டு.

GINGER = இஞ்சி வேர் inji+ver (Tamil)= Zinziberi (Greek)=Gingiber (Latin),

MALABATHRUM= மலபத்ரம் cinnamon leaf from Malabar is Malabathrum (Latin). (My opinion is it is a Sanskrit word Malabar/Malaya + Pathram) இது வடமொழிச் சொல்.

SANDAL = சாந்து Santalon (Greek)= Santhu சாந்து (Tamil)= Chandana (Sanskrit)

F.Legrand says that the Hebrew word Almug Trees (Old Testament, Bible) identified with Valgu வல்கு for Sandal is a Sanskrit word. எபிரேய மொழியில் அல்மக் மரம் என்பது வடமொழிச் சொல்லான வல்கு என்று லெக்ராந்த் சொல்லுகிறார்.

(He pointed out that the word Palais (Paleo) for old pazaiya in Tamil is found in Homer.

Legrand also pointed out that Nereus, God of the Sea, is found in Hesiod’s Theogony.)

TYRANNES (Powerful)=Thiran திறன்  (Tamil)

PATHOS (suffering)=படு Legrand compares it with Patu in Tamil. But I think it is a Sanskrit word similar to Vathai வதா/ வதை (vatha). But it is possible that both Tamil Patu and Sanskrit Vatha come from same source.

AROO (cultivate, plough)= அறு/ ஏரு Legrand says it is similar to Aru (cut, harvest). But I think it is closer to ERU (plough)

Legrand argues that Pagu, Paguthi, Pangu are all cognates of Pagos (greek) pagus (Latin). Probably he did not know that Pagam பாகம் is a Sanskrit word.

He argues Gynae<Gune for woman is Tamil. He points out it Pen பெண் in Tamil becomes Hennu ஹன்னு in Kannada and Gyne in European languages. But the linguists will see Kanya கன்யா / கன்னி in Sanskrit and Gynae closer.

ANTHROPOS = ANER (Greek)= aan ஆண் in Tamil (Anthropology= மானுடவியல்)

CHEIR (Gk) =kai கை in Tamil Kara கர in Sanskrit. Probably both have some common root.

PAIDI (Gk) =Boy=Page= paiyan பையன்

GALA = Gala காலா means milk. He argues that Halu ஹாலு in Kannada is similar to Pal பால் in Tamil. He says that if we understand G=H=P changes then we can trace many more words.

Megas= மஹா Great / Big. But it is Sanskrit (Maha). Tamil use Ma மா for big;May be from a common source.

 

மயிலை சீனி வேங்கடசாமியும் சில சொல் ஒற்றுமைகளை அவரது கட்டுரையில் எழுதியிருக்கிறார்:

மத்திகை= குதிரை ஓட்டும் சம்மட்டி, சுருங்கை=பாதாள சாக்கடை, கலம்=படகு, கன்னல் (கடிகாரம்)=க்ரோனோஸ், ஓரை/ஹோரை=Hour

எழினி=யவனிகா-எவினி=திரைச் சீலை

ட்ராய் (Troy) என்பது கிரேக்க இதிஹாசத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் நகரம். இது துறை என்பதன் மாற்று வடிவம்.

 

(பகுதி இரண்டில் பண்பாட்டு ஒற்றுமைகள் விளக்கப்படும்)

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: