காஞ்சிப் பெரியவர் காட்டிய அற்புதக் கல்வெட்டு

 

 

 

poyyilimalai

 

 

 


Nagasamy new 1

Nagasamy new 2

 

 

 

Tamil Arts Academy (Dr R Nagasamy’s website)

 

 

Aintinaikal (Five Land Divisions) in Veda. Dr. R.Nagaswamy 14-Jan-2013. The Camakam, hymns of the Kṛṣṇa Yajur Veda appearing as the seventh prapataka 

 

Dr R Nagasamy’s Tamil and English articles are available in his blog http://www.tamilartsacademy.com

poyyilimalai2

 

Leave a comment

1 Comment

  1. The above piece is from Dr Nagaswamy’s Book in Tamil Poyyili Maalai. This is post No 1100 dated 12th June 2004.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: