மேலும் 33 இந்து மதப் பழமொழிகள்!

Karnan_Movie_

Article No.2007

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 21  July 2015

Time uploaded in London : 8-14 am

1.அரிச்சந்திரன் வீட்டுக்கு அடுத்த வீடு

The next house to that of Harischandra

The proverb is said ironically about a person who pretends to be honest, but is a well known liar

2.கொல்லைக்குப் பல்லி, குடிக்குச் சகுனி

The Palli plant (Buchnera) to the garden, and Saguni to the family.

The Palli plant  saps the soil of the garden, while Saguni ruined the Kaurava family completely.

3.கார்த்திகைக்குப் பின் மழை இல்லை; கர்ணனுக்குப் பின் கொடை இல்லை

There is no rain after Kartikai;there is no generosity surpassing Karna’s

4.கையில் இருந்தால் கர்ணன்

If he has something in his hand, he will be charitable like Karnan

5.படைக்கும் ஒருவன், கொடைக்கும் ஒருவன்

Only one for the army, and only one for the charity

karna

6.கூரை ஏறி கோழி பிடிக்கமாட்டாத குருக்களா வானம் கீறி வைகுண்டம் காட்டுவார்?

Can spiritual teachers who are unable to climb a roof  to catch a fowl, rend the skies and shoe people Vishnu’s abode Vaikuntham?

7.உள்ளங்கையில் வைகுண்டம் காட்டுகிறேன்

He will show you heaven (Vaikuntham) in the palm of his hand

8.விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராமன் என்ன உறவு என்று கேட்டானாம்

விடிய விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதைக்கு ராமன் சிற்றப்பன் என்றானாம்

After having heard the Ramayana discourse all night, he asked how Rama was related to Sita?

Or After having heard the Ramayana discourse all night, he said Raman was Sita’s uncle!

John has been to school to learn to be a fool

9.கிட்டினால் ராமா, கோவிந்தா, கிட்டாவிட்டால் ஒன்றுமில்லை

If we get what we want, we worship the idol as Rama or Govinda, if we do not get it, the idol is nought

rama young

10.ஹரி ஹரி என்றால் சிவ சிவ என்கிறான்

If I say Vishnu, he says Shiva

அரியும் சிவனும் ஒன்னு, அறியாதவன் வாயில மண்ணு

11.ஹை என்றால் ஆண்டிக்குக் கோபம், ஹர என்றால் தாதனுக்குக் கோபம்

If I say Hari, the Saiva mendicant gets angry, if I say Siva, the Vaishnava mendicant gets angry

12.ஊர்க்குருவி மேல் ராமபாணம் தொடுக்கிறதா?

Is a good arrow to be shot at a sparrow?

KURUVI WINDOW

13.காசி முதல் ராமேஸ்வரம் வரை தெரிந்தவன்!

He knows everything from Benares to Rameswaram (ironical)

Jack of all trades and Master of none

14.குருவிக்குத் தகுந்த ராமேஸ்வரம்

ஏழைக்கு ஏற்ற எள்ளுருண்டை

The bird should be suited to Rameswaram

The task a man attempts should be suited to his ability

15.இராமர் மங்கையோடு இணங்கினது அவம்

It was Rama’s weakness that he yielded to a woman

16.கூழைக் குடித்தாலும் குப்பை சுமந்தாலும், குப்பைக்காட்டுப் பெண்கள் ருக்குமணி; பாலைக் குடித்தாலும், பட்டைக் கட்டினாலும்,பட்டணத்துப் பெண்கள் பறக்கை (தட்டுவாணி)

Though village women drink water gruel and carry manure on their heads, they are precious jewels or Rukmani, one of the wives of Lord Krisna;though the women in cities drink milk and dress in silk, they are gad-abouts.

17.மதனும் ரதியும் போல் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும்

To live happily like Kama and his wife rathy

க்ருஷ்ண கங்கா, காஷ்மீர்

18.நதிமூலத்தையும் ரிஷிமூலத்தையும் விசாரிக்கப்படாது

Wit is not right to investigate the origin of a river or a Rishi(sage)

Do not think of their possibly insignificant origin, rather admire thei excellent qualities

19.மஹாலக்ஷ்மி பரதேசம் போனாற்போல

As the goddess of wealth went to a far country

(used of rich men who are not at home or unsympathetic to their needy friends)

20.என்றைக்கும் போடாத லக்ஷ்மி இன்றைக்கும் போடவில்லை; தினம் போடுகிற … யாளுக்கு இன்றைக்கு என்ன வந்தது?

Lakshmi who never gives als, did not give today; but what evil has befallen the dancing girl who always gives, but did not do so today?

21.தைரிய லக்ஷ்மி தன லக்ஷ்மி

The Goddess of bravery is the Goddess f wealth

Faint heart never won fair lad

Nought venture nought win

lakshmi in thai exhibition

Picture shows Lakshmi in Bangkok (Thailand) exhibition

22.ஆண்டியே சோற்றுக்கு அலயறச்சே தன் லிங்கம் பால் சோற்றுக்கு அலைகிறது!

While the mendicant is praying for rice his Linga cries for Milk and Rice

23.ஆவுடையாரையும் லிங்கத்தையும் ஆறு கொண்டுபோகவே, சுற்றுக் கோவில் சுவாமி எல்லாம் சர்க்கரை பொங்கலுக்கு அழுதது போல

Like all the little gods of the surrounding temples crying for sweatmetas,, while the river carries off the sacred stone Nandi/bull and Linga

24.சடைத் தம்பிரான் சாற்றுக்கு அழுகிறானாம், லிங்கம் பஞ்சாமிர்தத்துக்கு அழுகிறதாம்

It is said that the chief priest of a Saivite temple was crying for pepper-water, and the Linga was crying for a dish consisting of five kinds of fruits.

25.முறையோ என்று கேட்பவன் கழுத்திலே லிங்கம் கட்டினால், மறைவிலே அறுத்துப் போடுவிடுவான்

If you tie a Linga round the neck of a person who objects to t, he will secretly untie it and throw it away

Applicable to many marriages in India, when the girl-bride or the young bride-groom, is forced to marry unwillingly – with sad results.

2big linga

26.ஜாண் (சாண்) பண்டாரத்துக்கு முழம் விபூதி (லிங்கம் அல்லது தாடி)

A mendicant who in only a span high wears a Siva mark (linga) a foot long

27.அஞ்ஞானம் பிடித்த பெண்ணுக்கு சிவஞானம் என்று பெயர்!

The widow is seized with stupidity, but her name is The Wisdom of Siva

28.சீச்சீ என்கிறதும் இந்த வாய்தான், சிவா சிவா என்கிறதும் இந்த வாய்தான்

With the same mouth you say Fie, Fie and Siva Siva

With the tongue bless we God, and therewith curse we men (James 4,9)

29.காட்டுப் பூனைக்கு சிவராத்ரி விரதமா?

Will wild cat observe the Fast of Sivaratri?

30.நக்குகிற நாய்க்குச் செக்கு என்றும் சிவலிங்கம் என்றும் தெரியுமா?

A dog is not able to distinguish an oil mill from a Linga.

31.குரங்கின் தலையில் கரகம் வைத்து  காளி கும்பிடுவது போல!

Like putting a pot of sacred water on the head of a monkey and worshipping Kali!

The proverb is said of a person who employs a well-known fool to perform a duty that is to done with the greatest care.

big linga

32.சிவலிங்கத்தின் மேல் எலிப் போல

Like a rat on the top of a Linga

Said of a wife who mounted her husband’s head. She wilfully did what her husband told her not to do = henpecked husband

33.பிள்ளையாருக்கு பெண் கொள்ளுகிறது போல

Like procuring a wife for Ganesa

Ganesa’s another, Parvati once asked him, if he was not going to marry, his reply was: I shall when I meet a woman like you. His mother got so angry over this reply, and she cursed him and ordered him to stand near the public roads to wait for a wife

36 FT TALL DUTCH FLOWER ELEPHANT

என்னுடைய பழைய கட்டுரைகள்:

யானை பற்றிய நூறு பழமொழிகள், ஜூன் 5, 2012

இந்துமதம் பற்றிய 200 பழமொழிகள் – Part 1, ஜூன் 22, 2012

இந்துமதம் பற்றிய 200 பழமொழிகள் – பகுதி 2, ஜூன் 22, 2012

இராமன் பற்றிய பழமொழிகள் ஏப்ரல் 10, 2014

இருபதாயிரம் தமிழ் பழமொழிகள், மே 31, 2012,
பெண்கள் பற்றிய 300 பழமொழிகள் (பகுதி 1,2,3) ஜூன் 26, 2012 & ஜூன் 28, 2012
பாரதி பாட்டில் பழமொழிகள், ஜூன் 25, 2012
அப்பர் தேவாரத்தில் பழமொழிகள் (இது மட்டும் எஸ்.நாகராஜன் எழுதியது) ஜூன் 26, 2012

ஒன்றுக்கும் உதவாத உதிய மரமே
உடம்பைக் கடம்பால் அடி

20,000 Tamil Proverbs (English article)

ஆயிரத்துக்கும் மேலான பழமொழிகளை தலைப்பு (சப்ஜெக்ட்) வாரியாகத் தொகுத்துள்ளேன்.

இதை வெளியிடுவோர் தொகுத்தவர் பெயர், பிளாக் பெயருடன் வெளியிட்டு தமிழ் மொழியைக் காக்க வேண்டும் என்று இறைஞ்சுகிறேன் — லண்டன் சுவாமிநாதன்

Pictures are taken from various sources; thanks for face book friends.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: