12 அத்தியாயங்களில் 2647 ஸ்லோகங்களில் மனு என்ன செப்பினார்?- பகுதி 2

IMG_4622

Article No. 2054

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 9  August  2015

Time uploaded in London :– காலை 7- 59

பகுதி ஒன்றை முதலில் காண்க! (பக்கங்களைப் பெரிது படுத்தி படிக்கவும்)

மனு என்ன சொன்னார்? மனு நீதி நூலை முழுக்க படிக்கா முடியாவிட்டாலும் அவர் எதைப் பற்றி எழுதினார் என்று அறிய பினவரும் பொருளடக்கம் உதவும் (நன்றி:பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி, லண்டன்). அடுத்தமுறை காமெராவுடன் சென்று இதைவிட நல்ல காப்பி எடுக்கையில் இதை அழித்து, அதைப் போடுகிறேன்.

IMG_4732

IMG_4733

IMG_4734

IMG_4735

IMG_4736

IMG_4737

IMG_4738

IMG_4739

IMG_4740

IMG_4741

IMG_4742

IMG_4743

IMG_4744

IMG_4745

IMG_4746

IMG_4747

IMG_4748

IMG_4749

IMG_4750

IMG_4751 (2)

IMG_4751

IMG_4752

IMG_4753

முற்றும்.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: