தோல்வி = வெற்றி = ஆப்ரஹாம் லிங்கன்!

lincoln 4

Article No. 2070

Written by London swaminathan

Date : 14  August  2015

Time uploaded in London :– 16-58

(Pictures are used from various sources)

வாழ்க்கையில் தோல்விக்கு மேல் தோல்வி ஏற்பட்டு வருகிறதே என்று எவரும் சோர்வுகொள்ள வேண்டாம். இதோ அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஆப்ரஹாம் லிங்கன் சென்ற வெற்றிப்பாதையைக் கவனித்தால் போதும்; தோல்விதான் வெற்றிக்கு வழிகாட்டி என்பதை ஒப்புக்கொள்வோம்:

1881 –ல் வியாபாரத்தில் பெரும் நஷ்டம்

1832-ல் சட்டசபைத் தேர்தலில் தோல்வி

1883-ல் வியாபாரத்தில் மீண்டும் நஷ்டம்

1834-ல் சட்ட சபத் தேர்தலில் வெற்றி

Abraham_Lincoln_1923_Issue-3c

1835-ல் அன்பு மனைவியின் மரணம்

1836-ல் சுவாசப் பை கோளாறினால் நோய்

1838-ல் சபாநாயகர் தேர்தலில் தோல்வி

1843-ல் நில அதிகாரிக்கான தேர்வில் தோல்வி

1843-ல் அமெரிக்க காங்கிரஸ் (பார்லிமெண்ட்) தேர்தலில் தோல்வி

1846-ல் காங்கிரஸ் தேர்தலில் வெற்றி

1848-ல் மறு தேர்தலில் தோல்வி

1855-ல் செனட் தேர்தலில் தோல்வி

1856-ல் உப ஜனாதிபதி தேர்தலில் தோல்வி

1858-ல் செனட் தேர்தலில் தோல்வி

1861-ல் ஜானாதிபதி தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி

1861-1865 வரை ஜனாதிபதியாக இருந்தார்.

lincoln 3licoln 2

1865 ஏப்ரல் 14 –ஆம் தேதி (தமிழ் புத்தாண்டு நாள்) அவர் தனது மனைவியுடன் ஒரு நாடகம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

நன்றி:– மஞ்சரி, பிப்ரவரி 1964

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: