மனதில் நினைத்த காரியத்தை வெளியே சொல்லாதே:சாணக்கியன்

no-talking

Compiled  by London swaminathan

Post No.2275

Date: 26 October 2015

Time uploaded in London: 16-01

Thanks for the pictures.

Don’t use pictures. Don’t reblog for at least a week.

சம்ஸ்கிருத/தமிழ் பொன்மொழிகள்

1).புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர், பழி எனின் உலகுடன் பெறினும் கொள்ளலர் – புறம் 182

2).அக்ருத்யம் நைவ கர்தவ்யம் ப்ராணத்யாகே அப்யுப்ஸ்திதே- பஞ்சதந்திரம்

பொருள்:உயிரே போகுமென்றாலும் செய்யக் கூடாத (தீய) செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.

3).ஒப்பிடுக (ஹிந்தி): ப்ராண் ஜாயேன் ந வசன் ஜாயேன்

4).ஈன்றாள் பசி காண்பாண் ஆயினும் செய்யற்க

சான்றோர் பழிக்கும் வினை – குறள் 656

Xxx

மனசா சிந்திதம் கார்யம் வசசா ந ப்ரகாசயேத்

அன்யலக்ஷிதகார்யஸ்ய யத: சித்திர்ன ஜாயதே –

—-சாணக்ய நீதி தர்பணம்

மனதில் நினைத்த காரியத்தை வெளியே சொல்லாதே; இன்னொருவரின் பார்வையில் விழுந்தால்  அது வெற்றியடையாது.

xxx

அதிரபசக்ருதானாம் கர்மணாமாவிபத்தேர்பவதி

ஹ்ருதயதாஹீ சல்யதுல்யோவிபாக: — பர்த்ருஹரி

பொருள்: சிந்தித்துச் செயல்படாவிட்டால் இறுதிவரை அது முள் போலத் தைக்கும்

ஒப்பிடுக: எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு – குறள் 467

Xxx

அபரிக்ஷ்ய ந கர்தவ்யம், கர்தவ்யம் சுபரிக்ஷிதம் – பஞ்சதந்திரம்

பொருள்:-ஆராயாமல் எதையும் செய்யாதே, நன்கு ஆராய்ந்தபின்னரே எதையும் செய்ய வேண்டும்.

பொருள், கருவி, காலம், வினை, இடனொடு ஐந்தும்

இருள் தீர எண்ணிச் செயல் – குறள் 675

Xxx

IMG_7040 (2)

ஆமுகாபாதி கல்யாணம் கார்ய சித்திம் ஹி சம்சதி – கதாசரித் சாகரம்

பொருள்:– செயல் செய்யும்போது மங்களகரமான விஷயத்துடன் துவங்கினால் அது வெற்றியடையும்.

–Subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: