மஹாத்மா காந்தி வாழி! (Post No.3211)

ganghi-india

Written by S. NAGARAJAN


Date: 2 October 2016

Time uploaded in London:11-08 AM

Post No.3211

Pictures are taken from various sources; thanks

 

By .நாகராஜன்

 

 

காந்திஜி நினைவைப் போற்றுவோம்

 

அக்டோபர் 2 – காந்தி ஜெயந்தி!

ச.நாகராஜன்

 

 

அஹிம்ஸையை நாட்டில் நாட்டி

     ஆங்கிலேயரையே விரட்டி

மஹிமையை வாழ்வில் காட்டி

    மனதிலே பாரதம் ஏற்றி

துகிலிலே கதரைக் காட்டி

    தூயவன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை

பகிர்தலுக்கு ஓர் நாள் இதுவே

    மஹாத்மா காந்தி வாழி!

**********

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: