எண் ரகசியம் – 2 (Post No.3951)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 29 May 2017

 

Time uploaded in London:-  5-19  am

 

 

Post No.3951

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipdia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

எண் ரகசியம்

காபிரைட் உள்ள தொடர் இது. திரு எஸ்.சுவாமிநாதன் அனுமதி பெற்று www.tamilandvedas.com மற்றும் கட்டுரை ஆசிரியரின் பெயரோடு வெளியிடல் வேண்டும். மீறியவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

 

எண் ரகசியம் – 2

சூரிய எண் 666-இன் மர்மம்!

ச.நாகராஜன்

 

 

எண்களில் 666 என்ற எண் மிகவும் மர்மமான எண்.

கணிதத்தில் இதன் பெருமையே தனி.

666 என்பது 36வது ட்ரை ஆங்குலர் எண். ஒரு எண்ணுடன் அதன் அடுத்த எண்ணைக் கூட்டினால் வருவது ட்ரை ஆங்குலர் எண். எடுத்துக்காட்டு:

1+2 = 3

1+2+3 = 6

இப்படி ஒன்று முதல் அடுத்த எண்ணைக் கூட்டிக் கொண்டே போய், அனைத்தையும் 36 எண் வரை கூட்டினால் வருவது 666.

 

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36 = 666

 

கீழே முதல் 36 ட்ரை ஆங்குலர் எண்களைக் காணலாம்.

 

1, 3, 6,10,15,21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, 276, 300, 325, 351,378,406,435, 465, 496,528, 561, 595,630,666.

இதில் 36வது ட்ரை ஆங்குலர் எண் 666!

ரோமானிய எண்களை நாம் அறிவோம். இதில் முதல் ஏழு ரோமானிய எண்களைக் கூட்டினால் வருவது 666!

I + V + X + L + C + D  = 666

அதாவது 1+5+10+50+100+500 = 666!

இதைப் போல கணிதம் அறிந்தவர்கள் இதை ஸ்மித் எண் என்றும் கூறுவர்.

(666 is a Smith Number. This means : The sum of digits [ 6+6+6] is equal to the sum of the digits of the prime factors [ 2+3+3+(3+7)] )

இதை சூரிய எண் என்று கூறுவர்.

1080 என்பது சந்திர எண்.

கற்பனா சக்தியைக் குறிக்கும் சந்திரனுடைய எண்.

666 என்பது சூரிய சக்தியையும் அதிகாரத்தையும் தர்க்கரீதியிலான கொள்கையையும் குறிக்கும் எண்.

இது சூரியனுக்குரிய  மாயச் சதுர எண்ணாகவும் அமைகிறது.

சூரியனுக்குரிய மாயச் சதுரத்தைப் பார்ப்போம்:

 

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30
19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

 

இதில் கூட்டுத் தொகையாக ஒவ்வொரு வரிசையிலும் 111 வருவதைக் காணலாம். ஆறு வரிசையிலும் வரும் 111ஐக் கூட்டினால் வருவது 666.

இது சூரியனுக்குரிய மாயச் சதுரமாக ஆகிறது.

பைபிளில் 666 என்ற எண் – Beast Number -மிருக எண்ணாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

(Number of the animal )

 

பைபிள் வாசகங்களையொட்டி இந்த எண்ணைப் பற்றி ஏராளமான கருத்துக்கள் உண்டு.

புனிதர் ஜான் கூறுவது இது: Here is wisdom! Who has brains, should think of the number of the baast; because it is a human’s number.

 

இந்த எண்ணைக் கண்டு பிடிக்குமாறு அவர் அறிவுறுத்துகிறார். இரண்டு மிருகங்கள் உள்ளன. ஒன்று கடலில் மறைகிறது. இன்னொன்று பூமியில் மறைகிறது என்கிறார் அவர்.

ஆக அவர் குறிப்பிடுவது சூரியனே என்பது சிலரின் கருத்து.

 

இன்னொரு கணித ஆச்சரியம் இந்த் எண்ணைப் பற்றி உண்டு.

முதல் ஆறு எண்களைப் பெருக்கினால் வருவது 720

அடுத்த ஆறு எண்களைப் பெருக்கினால் வருவது 6,65,280. இந்த இரண்டையும் கூட்டினால் வருவது 666000!

1X2X3X4X5X6      =       720

7X8X910X11X12      = 665280

———–

கூட்டுத் தொகை        666000

——–

இன்னும் 666இன் விசித்திரங்களை பொருளாதாரத்திலும் இதர துறைகளிலும் கூடக் காணலாம்.

ஆற்றல் மிகுந்த இந்த சூரிய எண்ணை சந்திர எண்ணான 1080டன் கூட்டினால் வரும் எண் 1746.

இதுவே இஸ்ரேலின் இறைவனின் புனித எண் என்று கூறப்படுகிறது.

சந்திரனையும் சூரியனையும் இணக்கும் Fusion Number என்றும் இது  கூறப்படும் இந்த இணைப்பு எண் புனிதமானதும் கூட!

வரலாற்றில் இந்த எண்ணின் மகிமையை ஆராய விரும்புவோர் இணைய தளத்தில் புகுந்து பார்த்து ஏராளமான விஷயங்களைப் படித்து மகிழலாம்.

***

 

 

Lord Shiva’s Favourite Number 8, posted on April 28, 2013

 

 

Hindu’s Magic Numbers 18, 108, 1008 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2011/11/26/hindus-magic-numbers-18-108-1008/

26 Nov 2011 – In Hinduism numbers have a lot of significance. … But 108and 1008 are used for all the Gods in Ashtotharam (108) and Sahasranamam (1008) …

 

 

Mysterious Number 17 in the Vedas! (Post No.3916) | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/…/17/mysterious-number-17-in-the-veda…

 

 

4 days ago – Number symbolism is in the Vedas from the very beginning. This shows that the Vedic seers are very great intellectuals. They were the …

 

Mystery Number 7 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/mystery-number-7/

“It may be incidentally pointed out that the number 7 which gives thenumber of time units in Misrajati appears to have fundamental importancein nature. In most …

 

MOST HATED NUMBERS 666 and 13 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2012/…/most-hated-numbers-666-and-1…

 

29 Jul 2012 – No 7 and No 3 are considered as holy numbers by several cultures, particularly, the Hindus. Vedic literature and Indus Valley Civilization have …

 

 

Numbers in the Rig Veda! Rig Veda Mystery-2 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2014/09/03/numbers-in-the-rig-veda-rig-veda-mystery-2/

3 Sep 2014 – Numbers in the Rig VedaRig Veda Mystery-2. Vedas 9. Research Paper written by London Swaminathan Post No. 1265; Dated 3rd …

 

Oldest Riddle in the World! Rig Veda Mystery –3 | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/2014/10/06/oldest-riddle-in-the-world-rig-veda-mystery-3/

6 Oct 2014 – Rig Veda is the oldest religious book in the world. Even if we … 30)Numbers in the Rig VedaRig Veda Mystery – 2 –posted on 3rd Sep.2014

 

 

 

 

.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: