மறைந்திருக்கும் ஆற்றல் (Post No.4008)

Written by S NAGARAJAN

 

Date: 17 June 2017

 

Time uploaded in London:-  6-22  am

 

 

Post No.4008

 

 

Pictures are taken from different sources such as Face book, Wikipedia, Newspapers etc; thanks.

 

contact: swami_48@yahoo.com

 

 

 

யோகிகளின் ஆற்றல்

 

மறைந்திருக்கும் ஆற்றல் : அலெக்ஸாண்டர் கானானின் புத்தகம் – 1

 

ச.நாகராஜன்

 

நான்கு மாதங்களில் பதினொன்று பதிப்புகள் கண்ட அபூர்வ புத்தகம் லண்டனைச் சேர்ந்த அலெக்ஸாண்டர் கானானின் ‘தி இன்விஸிபிள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்” (The Invisible Influence: Alexander Cannon ) என்னும் புத்தகம்.

 

1933ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இது வெளியிடப்பட்டது. . 1934ஆம் ஆண்டு ஜனவரிக்குள்  11 பதிப்புகளைக் கண்டது.

ஹிந்து யோகிகளின் ஆற்றலை தனது நீண்ட பயணத்தின் போது நேரடியாகக் கண்டார் டாக்டர் கானான்.

அவர் தனது முன்னுரையில் கூறுகின்ற சில கருத்துக்களை அப்படியே இங்கு காண்போம்.

 

  • Thisbook has been written to prove that there exists in this mighty world in which we live, an Invisible Influence that rules our daily lives. That Influence can be for good or for evil, according to our desire.

 

இந்தப் புத்தகம் நாம் வாழுகின்ற பிரம்மாண்டமான உலகில் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் மறைந்திருக்கும் ஆற்றால் ஒன்று நம்மை ஆள்கிறது. அது நம்முடைய விருப்பத்திற்கேற்றபடி நலல்தாகவோ அல்லது கெட்டதாகவோ இருக்கும்.

 

 

  • The withering of the fig tree was no imagination of the historical writers of old, but is an art practised to-day in the outlying villages of real India by the Yogi; who, after attaining powers over the lives of plants and trees, learns the psychic rules that govern the lives of animals and, having perfected himself to these, finally turns his unceasing attention in the mastery of human beings for the benefit of mankind.

 

அத்தி மரம் பட்டுப் போவது பழைய வரலாற்று ஆசிரியர்களின் கற்பனையில் தோன்றிய ஒன்று அல்ல; இந்தியாவில் யோகிகளால் கிராமங்களில் இன்றும் நடைமுறையில் இருக்கும் ஒரு பழக்கமே. செடிகள் மரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது ஆற்றலை பெற்றவுடன், மிருகங்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள சைக்கிக் விதிகளைக் கற்று அதைப் பயன்படுத்தும் வல்லுநராகி கடைசியில்  மனித குலத்தின் நன்மைக்காக மனிதர்களின் மீது அவர்களை வசப்படுத்தும் இடையறா கவனத்தின் மீது அவர் பார்வை பதிகிறது

 

 

  • In delving into the knowledge of the hitherto unknown, may I remind you to “Render unto Caesar the things that are Caesar’s, and unto God the things that are of God.”

 

இதுவரை தெரியாதவற்றைப் பற்றிய விஷயத்தில் மூழ்கும் போது, “சீஸருக்குரியதை சீஸருக்கு விட்டு விடுங்கள், கடவுளுக்குரிய விஷயங்களை கடவுளிடம் விட்டு விடுங்கள் என்பதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விழைகிறேன்.

 

 

முன்னுரையின் டாக்டர் கானான் கூறுகின்ற கட்டியமான வசனங்கள் இவை. நூல் முழுவதும் சுவையான சம்பவங்கள் நிறைந்துள்ளன.

 

 

கை ரேகை சாஸ்திரம் உண்மை

 

மந்திரங்கள் மூலம் தீமை விளைவிக்க முடியும். ஆனால் அதை மந்திரங்கள் மூலமாகவே முறியடிக்கவும் முடியும்.

தீமை செய்ய விழைந்தோர் அழிந்து படுவர்.

 

இருந்த இடத்திலிருந்தே இன்னொரு இடத்தில் உள்ளோரை டெலிபதி என்னும் தொலைதூரத் தொடர்பு மூலம் தொடர்பு கொள்ள்லாம் என்பன போன்றவற்றைச் சுவைபடச் சொல்கிறார் டாக்டர் கானான்.

 

இந்த நூல் 168 பக்கங்கள் கொண்டது என்பதால் அனைத்தையும் தமிழில் தருவது இயலாது.

 

நூலின் சில பகுதிகளை மட்டும் மிகவும் சுருக்கமாக அடுத்த ஓரிரு கட்டுரைகளில் காண்போம்.

–Subham–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: