செப்டம்பர் 2017 காலண்டர் (Post No.4176)

30 ஆழமான கருத்துடைய பழமொழிகள்

compiled by London Swaminathan

 

Date: 30 August 2017

 

Time uploaded in London- 16-59

 

Post No. 4176

 

4-ஓணம், 6-மாளயபட்சம் ஆரம்பம்,19-மஹாளய அமாவாசை,11 பாரதி நினைவு தினம்,

6-யஜூர் உபாகர்மா,21– நவராத்ரி ஆரம்பம் 28- சரஸ்வதி பூஜா, 30-விஜயதசமி,30- தசரா

பௌர்ணமி 6

சுபமுகூர்த்த நாட்கள்- 4, 8, 15

ஏகாதசி – 1 or 2, 16

 

 

செப்டம்பர் 1 வெள்ளிக்கிழமை

வைகறைத் துயில் எழு

 

செப்டம்பர் 2 சனிக்கிழமை

 

விஷத்துக்கு விஷம் மாற்று

செப்டம்பர் 3 ஞாயிற்றுக் கிழமை

 

ஆலும் வேலும் பல்லுல்லுக்குறுதி நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்கு உறுதி

செப்டம்பர் 4 திங்கட் கிழமை

இலங்கணம் (பட்டினி கிடத்தல்) பரம ஔஷதம்

செப்டம்பர் 5 செவ்வாய்க்கிழமை

கண்கெட்ட பிறகா சூரிய நமஸ்காரம்?

செப்டம்பர் 6 புதன் கிழமை

பொன்னாங்கண்ணிக்குப் புளியிட்டு ஆக்கினால் உண்

ணாப் பெண்ணும் ஒரு உழக்கு உண்ணும்

செப்டம்பர் 7 வியாழக்கிழமை

ஈயான் தோட்டத்து வாழை இரண்டு குலை தள்ளும்

செப்டம்பர் 8 வெள்ளிக்கிழமை

அகங் குளிர முகம் மலரும்

 

செப்டம்பர் 9 சனிக்கிழமை

சுத்தம் சோறு போடும்

 

செப்டம்பர் 10 ஞாயிற்றுக் கிழமை

அன்ன தானத்துக்குச் சரி, என்ன தானம் இருக்கிறது?

செப்டம்பர் 11 திங்கட் கிழமை

அன்றைக்குத் தின்கிற பலாக் காயை விட இன்றைக்குத் தின்கிற

களாக்காய் பெரிது

செப்டம்பர் 12 செவ்வாய்க்கிழமை

வாய் நல்லதானால் ஊர் நல்லது

செப்டம்பர் 13 புதன் கிழமை

வல்லவனுக்குப் புல்லும் ஆயுதம்

 

செப்டம்பர் 14 வியாழக்கிழமை

 

ஊமைக்கு உளறுவாயன் சண்டப்பிரசண்டன்.

 

செப்டம்பர் 15 வெள்ளிக்கிழமை

 

வைகுண்டத்துக்குப் போகிறவனுக்கு வழிகாட்டிக் கொடுக்க வேண்டுமா?

 

செப்டம்பர் 16 சனிக்கிழமை

பாலுக்குச் சீனி இல்லை என்பார்க்கும் கூழுக்கு உப்பு இல்லை என்பார்க்கும் விசாரம் ஒன்றே

 

செப்டம்பர் 17 ஞாயிற்றுக் கிழமை

 

ஓசிப் பொடி வாங்கி நாசியில் போட்டால், காசிக்குப் போனாலும் கருமம் தொ லையாது.

 

 

செப்டம்பர் 18 திங்கட் கிழமை

தன் ஊருக்கு ஆனை அயலூருக்குப் பூனை

 

செப்டம்பர் 19 செவ்வாய்க்கிழமை

 

ஈட்டி எட்டின மட்டும் குத்தும், பணம் பாதாளம் மட்டும் பாயும்

 

செப்டம்பர் 20 புதன் கிழமை

அலை மோதும்போதே தலை முழுகு; காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக் கொள்

 

செப்டம்பர் 21 வியாழக்கிழமை

உட்கார்ந்தல்லவோ படுக்க வேண்டும்

 

செப்டம்பர் 22 வெள்ளிக்கிழமை

அடியாத மாடு பணியாது

 

செப்டம்பர் 23 சனிக்கிழமை

பிச்சையிட்டுக் கெட்டவனும் இல்லை பிள்ளை பெற்றுக் கெட்டவளும் இல்லை

 

 

செப்டம்பர் 24 ஞாயிற்றுக் கிழமை

அம்பட்டன் குப்பையைக் கிளறினால் அத்தனையும் மயிரே

 

செப்டம்பர் 25 திங்கட் கிழமை

பனங்காட்டு நரி சலச்லப்புக்கு அஞ்சாது

 

செப்டம்பர் 26 செவ்வாய்க்கிழமை

 

கொல்லவரும் யானை மீது கல்லை விட்டு  எறியாதே

செப்டம்பர் 27 புதன் கிழமை

குரங்கின் கையில் கொள்ளி அகப்பட்ட கதை

 

 

செப்டம்பர் 28 வியாழக்கிழமை

கன்று கெட்டால் காணலாம் தாயருகே

செப்டம்பர் 29 வெள்ளிக்கிழமை

 

கழுதை கெட்டால் குட்டிச் சுவர்

செப்டம்பர் 30 சனிக்கிழமை

கனவில் கண்ட கத்தரிக்காய் கறிக்காகுமா?

 

—-Subham–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: