வளமாக இருக்கும் போது பரிதாபத்திற்குரியது எது? (Post No 4370)

Written by S.NAGARAJAN

 

 

Date: 6 NOVEMBER 2017

 

Time uploaded in London- 5-03 am

 

 

Post No. 4370

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

கிம் என ஆரம்பிக்கும் சுபாஷிதங்களைப் பற்றிய முந்தைய கட்டுரை எண் 4217 20-10-2017 அன்று வெளியானது.

அதைத் தொடர்ந்து இந்தக் கட்டுரை:-

 

 

வளமாக இருக்கும் போது பரிதாபத்திற்குரியது எது?

ச.நாகராஜன்

 

கிம் என்று ஆரம்பிக்கும் நூற்றுக் கணக்கான சுபாஷிதங்கள் உள்ளன. ஆதி சங்கரர் அருளிய ப்ரஸ்னோத்தர ரத்னமாலாவில் கிம் என்று ஆரம்பிக்கும் பல கேள்விகளைக் கேட்டு அவர் பதில் அளிக்கிறார்.

 

அவற்றில் சில:-

கிம் ஷோச்யம் கார்பண்யம்

சதி விபவே கிம் ப்ரஷஸ்யமௌதார்யம் I

தனுதரவித்தஸ்ய ததா

ப்ரபவிஷ்னோர் யத்  சஹிஷ்ணுத்வம் II

 

வளமாக இருக்கும் போது எது பரிதாபத்திற்குரியது?

கஞ்சத்தனம்.

அப்போது எது புகழத்தக்கது?

கொடை

அதே போல ஒருவன் வறிய சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி  அதிகாரத்தில் இருந்தாலும்  சரி பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது போற்றத்தக்கது.

இதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துள்ளார் கே.வி.சர்மா.

 

 

What is to be pitied when in affluence. Niggardliness.

What is praiseworthy then? Generosity.

Patience is similarly to be commended both when  a  man is in very indigent circumstances as well as he is in power. (Translation by K.V. Sarma)

 

இதே போல கிம் என்று ஆரம்பித்துப் பல கேள்விகளைக் கேட்டு பதிலையும் தருகிறார் ஆதி சங்கரர், மனித குல நன்மைக்காக.

அவற்றைக் கீழே காணலாம்.

 

கிம் விஷம்?

எது விஷம்?

பதில்: அவதீரணா குருஷு

குருவின் கட்டளையை மீறுவது

 

What is poison?

Transgression of preceptor’s orders.

 

கிம் மனுஜேஷு இஷ்டதமம்?

எது மனிதர்களிடம் விரும்பத்தக்கது?

பதில் :ஸ்வ-பர ஹிதாய உத்யதம் ஜன்ம.

தனக்கு மற்றும் பிறர்க்கு என வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பது.

 

 

What is most desirable for human beings?

Life dedicated to one’s and others welfare.

 

கிம் குருதாயா மூலம்?

எது மேன்மைக்குக் காரணம்?

பதில் : யத் ஏதத் அப்ரார்தனம் நாமம்

பதிலுக்கு ஒன்றையும் எதிர்பார்க்காதிருத்தலே மேன்மைக்குக் காரணம்.

 

 

What is the cause of greatness?

That which is known as not asking favours.

 

கிம் துக்கம்?

எது துக்கம்?

பதில் : அசந்தோஷ:

சந்தோஷமற்றிருப்பது.

 

 

What is unhappiness?

Cheerlessness.

 

கிம் ஜாட்யம்?

எது  முட்டாள்தனம்?

பதில் : பாடதோபி அனப்யாஸ”

படித்ததைத் திருப்பிப் படிக்காமலிருப்பது.

 

What is unintelligence?

Not repeating what is learnt.

 

நளினி -தள – கத – ஜலவத் – தரளம் கிம்?

எது தாமரை இலத் தண்ணீ ர போன்று நிலையற்றது?

பதில் : யௌவனம்,தனம் ச ஆயு:

யௌவனம், தனம் மற்றும் ஆயுள்

 

What is transient like the water on the lotus leaf?

Youth, wealth and life.

 

கிம் ச அனர்கம்?

எது விலை மதிப்பற்றது?

பதில்: யதவஸரே தத்தம்

எது சரியான தருணத்தில் வழங்கப்பட்டதோ அது.

 

 

What is priceless?

That which is given at the right moment.

 

ஆமரணாத் கிம் ஷால்யம்?

அம்பு போல மரணம் வரை வருவது எது?

பதில் : ப்ரச்சன்னம் யத் க்ருதம் பாபம்.

ரகசியமாக செய்த பாவம்.

 

 

What paids like a shaft till death?

The sin committed in secrecy

 

இன்னும் பல ‘கிம்’ என்று ஆரம்பிக்கும் கேள்விகள் ப்ரஸ்னோத்தர ரத்ன மாலிகாவில் உள்ளன. படித்துப் பயனடையலாம்.

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: