பாரதி போற்றி ஆயிரம் – 43 (Post No.4698)

Date: 4 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London- 6-13 am

 

Compiled  by S NAGARAJAN

 

Post No. 4698

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may not be related to the story. They are only representational.

 

  பாடல்கள் 255 முதல் 263

 

கவிதை இயற்றியோர்: பல்வேறு கவிஞர்கள்

தொகுப்பு : ச.நாகராஜன்

 

அருட்கவிஞர் அ.காசி பாடல்கள்

மகாகவி பாரதி அந்தாதி

காப்பு மற்றும் முதல் ஒன்பது பாடல்கள்

காப்பு

சகாயமா யிருந்து நமக்கருளும்

    சீல நல்லூர் அனவரதன்

மகாலய செல்வ விநாயக! நின்

    மலரடி போற்றித் துதிக்கின்றேன்!

உகாமை பெற்று உயர்சிறப்பு

    ஏற்க இயற்றிய காவியமாம்

மகாகவி பாரதி அந்தாதி

    மேதினி போற்ற வரந்தருவாய்.

 

இளமைக் கல்வி

அரசவைப் புலவர் சின்னசாமி – துணைவி

   இலக்குமி அம்மை தவப்பயனாய்

விரவிய ஆயிரத்து எண்ணூற்று – எண்பத்

   திரண்டு திசம்பர் பதினொன்றில்

புரட்சிக் கவிஞர் சேயாக – எட்டய

   புரத்தில் பிறப்பெ டுத்தாரே!

கருவிலே திருவும் பெற்றவராம் – பாரதி

   கண்ணிய சுப்பிர மணியனென்பார்

 

மணியெனக் கருவிலே அறிவொளியும் – வீ ச

   மகிழ்ந்து சேயைக் கண்ட பெற்றோர்

கனிந்தே சுப்பையா பெயர்சூட்டி – செல்வனைக்

   குவலயம் போற்ற வளர்த்தனர் காண்

இனிய மழலை சொல்கேட்டும் – சிறுகை

   அளாவிய செயல்கண் டும் உவந்து

புனிதன் சபையில் சிறந்தோங்க – மகனைப்

   பேணி வளர்த்தனர் ஒருங்கிணைந்து

 

ஒருங்கே புலமை மிகவேற்று – புதல்வனும்

   பிதாவைக் குருவாய் ஏற்றான்காண்!

வருந்திச் சிறுவனை ஏங்கவைத்துத் – தாயும்

   விண்ணுல காளச் சென்றார் காண்!

திருவுடன் கல்வியைச் சிறிதுபெற்று – மணியன்

   தொடக்கப் பள்ளியில் சேர்ந்தானே!

அருந்திறல் கண்டு ஆசிரியர் – குழுவும்

   அவனைப் போற்றிப் புகழ்ந்தார்கள்.

 

 

உயர் கல்வியும் பட்டமும்

 

புகழ்ச்சீர் இந்துக் கல்லூரி – நெல்லை

   பள்ளியில் தொடர்ந்து பயின்றானே!

அகவை பதினொன் றாகியது – கலைமகள்

   அருளால் கவிகள் படைத்தனன் காண்!

அகந்தை கொண்ட காந்திமதி – நாதன்

   “பாரதி சின்னப் பயல் என்று

உகந்த ஈற்றடிப் பாவொன்று – இயற்றுக

   என்று பலர்முன் கூறினன்காண்.

 

கூறிய வுடனே, “காந்திமதி – நாதனைப்

   பார்! அதி சின்னப் பயல் என்று

வீ றுடன் ஈற்றடி யமைத்துப்பா – ஒன்று

   சுப்பிர மணியன் விடுத்தனன் காண்!

ஆறுதல் பெற்று எதிர்த்தவனும் – அடங்கி

   மணியன் திறத்தைப் போற்றினன் காண்!

ஏறுபோல் கவிதை இயற்றுகின்ற – மணியன்

   இயல்பை வியந்தனர் புலவர்கள்!

 

புலவர் பலரும் ஒருங்குகூடி – அவர்க்குப்

   “பாரதி பட்டம் வழங்கினர் காண்!

குலவிய ஆசு கவியியற்றும் ஆற்றலை

   பாரதி பெற்றுச் சிறந்தனன் காண்!

நலமுற மூன்று நான்கு ஐந்து – படிவம்

   உயர்நிலைக் கல்வி ஏற்றான் காண்!

நிலவிய வயது பதினான்கில் – பாரதி

   ஏற்றார் மணவினை இல்லறமே!

 

 

இளமைத் திருமணமும் அரசவைக்கவியும்

இல்லற மேற்ற செல்லம்மாள் – கடையம்

   செல்லப் பாவின் செல்வமகள்!

செல்லம் மாளின் வயதேழு – சுந்தர

   சற்குண வதியாய்த் திகழ்ந்தனள் காண்!

பல்வள சிறப்புடன் பாரதியும் – குடும்பம்

   பாங்குடன் நடத்திப் பேர்பெற்றார்!

அல்லல் தொழிலில் ஏற்றதந்தை – நோயால்

   அவதி யுற்று அமரமேற்றார்!

 

அமர மேற்றார் தந்தையுமே – அதனால்

   இன்ன லுற்றார் பாரதியார்!

தமது அத்தை குப்பம்மாள் – இளவலை

   காசிக் கழைத்துச் சென்றனள் காண்!

சமர்த்தன் அங்குஜெய் நாராயண  – பள்ளியில்

   சாலக் கல்வி தொடர்ந்தாரே!

அமன்ற இந்தி சமஸ்கிருதம் – மொழியில்

   தேர்ச்சி பெற்றுத் திகழ்ந்தாரே!

 

திகழ்ந்த பல்கலை அலகாபாத் – கழகத்

   தேர்விலும் வெற்றி பெற்றார்காண்!

மிகன்சீர் பாரதி சீர் கண்ட – எட்டய

   புரத்தின் அரசர் அங்கு சென்றார்!

உகந்து பேசி பாரதியை – தம்மூர்

   அழைத்து வந்து உயர்வளித்தார்!

மகிழ்ந்து அரசவைக் கவிஞராக – பாரதி

   எட்டய புரத்தில் பணியேற்றார்

             ( மகாகவி பாரதி அந்தாதி தொடரும்)

 

கவிஞர் அ.காசி : பாரதி பணிச்செல்வர் கவிமாமணி அருட்கவிஞர் அருப்புக்கோட்டை அ.காசி எம்.ஏ., எம்.எட் பாரதி ஆர்வலர்.மரபுக் கவிதை இயற்றுவதில் வல்லவர். 50க்கும் மேற்பட்ட நூல்களுக்கு ஆசிரியர். கவியரங்கங்களில் பங்கேற்றவர். இவருக்கு ‘கவிச் சுடரொளி என்ற பட்டத்தை இதயரோஜா பதிப்பகம் அளித்தது. ‘கவிமாமணி பட்டத்தை கவிதை சக்தி இயக்கம் நல்கி இவரை கௌரவித்தது. ஏராளமான அறிஞர்களின் பாராட்டைப் பெற்றவர்.பாரதியாரின் வரலாறைச் சுவைபட மரபு மீறாமல் அந்தாதியாக அளித்துள்ள நூல் என்பதால் இதுத் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்ததாக அமைகிறது.

தொகுப்பாளர் குறிப்பு:
மகாகவி பாரதி அந்தாதி என்ற மரபு வழிக் கவிதை நூலை இதயரோஜா பதிப்பகம், 14, கங்காராம் தோட்டம், கோடம்பாக்கம் சென்னை – 600 024 வெளியிட்டுள்ளது. 27 ஆண்டுகளாகப் பல நல்ல நூல்களை இப்பதிப்பகம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நூல் வெளியான ஆண்டு: மே, 2004. மொத்த பக்கங்கள் :80. நூலில் அந்தாதி குறிக்கும் நூறு சுவையான செய்திகளை ஆசிரியர் விளக்கவுரையாகவும் தந்துள்ளார். விலை ரூ 30/ அன்பர்கள் பதிப்பகத்திற்கு எழுதி நூலின் பிரதிகள் இருப்பதை உறுதி செய்த பின்னர் இதை வாங்கலாம்.

அந்தாதி என்பது ஒரு செய்யுளின் இறுதிச் சீரில் வரும் வார்த்தை அடுத்த செய்யுளின் முதல் சீராக அமைந்து வருவதாகும்.

நன்றி: அருட்கவிஞர் அ.காசி நன்றி: இதயரோஜா பதிப்பகம், சென்னை.

***

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: