என் குழந்தை ஏன் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும்? – 4 (Post No.4867)

என் குழந்தை ஏன் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும்? – 4 (Post No.4867)

 

Date: MARCH 31, 2018

 

 

Time uploaded in London- 5-35 am

 

 

WRITTEN by S NAGARAJAN

 

 

Post No. 4867

 

PICTURES ARE TAKEN from various sources. PICTURES MAY NOT BE RELATED TO THE ARTICLE; THEY ARE ONLY REPRESENTATIONAL.

 

 

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

 

சம்ஸ்கிருதச் சிறப்பு :

நீங்கள் படிப்பது அயர்லாந்து சம்ஸ்கிருத ஆசிரியர் ரட்கெர் கோர்டன்ஹார்ஸ்ட் நிகழ்த்திய உரையின் இறுதிப் பகுதி.

 

என் குழந்தை ஏன் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும்? – 4

 

ச.நாகராஜன்

நரேந்திரா தனது வழிமுறை அரவிந்தராலும் அன்னையாலும் தரப்பட்டது என்று கூறுகிறார். அந்த வழிமுறையைத் தான் நாங்கள் இங்கு டப்ளினில்  இன்று கடைப்பிடிக்கிறோம்.

அன்னை கூறிய பல ஊக்கமூட்டும் மொழிகளில் இதுவும் ஒன்று:-

“Teach logically. Your method should be most natural, efficient and stimulating to the mind. It should carry one forward at a great pace. You need not cling there to any past or present manner of teaching.”

 

 

Renaissance எனப்படும் மறுமலர்ச்சியின் 500 ஆண்டு கால சுழற்சியைப் பார்ப்போம்.

 

ஐரோப்பாவின் கடைசி மறுமலர்ச்சி நாம் வாழும் இன்றைய உலகை மாற்றி அமைத்த மூன்று விஷயங்களை மேம்படுத்தியது.

கலை, இசை மற்றும் விஞ்ஞானம்!

 

நாஸாவின்  ஸ்பேஸ் புரொகிராம் (விண்வெளித் திட்டம்) இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மற்றும் ஆர்டிஃபிஷியல் இண்டெலிஜென்ஸ் ஆகியவற்றிற்கு சம்ஸ்கிருதத்தைப் பயன்படுத்த அதி தீவிர முயற்சியை எடுத்து வருகிறது.

ஸ்ரீ அரவிந்தர் கூறினார்:

 

”…. at once majestic and sweet and flexible,  strong and clearly formed and full and vibrant and subtle…”

 

ஜான் ஸ்காட்ஸ் பள்ளி மாணவர்கள் கூறுவது இது:-

 

It makes your mind bright, sharp and clear.

It makes you feel peaceful and happy.

It makes you feel BIG.

It clears and loosens your tongue so you can pronounce any language easily.

 

நாஸாவில் உள்ள சம்ஸ்கிருத ஆர்வலர் ரிக் ப்ரிக்ஸ் (rick Briggs)  கூறுகிறார்:-

 

It gives you access to a vast and liberating literature.

It can describe all aspects of human life from the most abstract philosophical to the latest scientific discoveries, hinting at further development.

 It can describe all aspects of human life from the most abstract philosophical to the latest scientific discoveries, hinting at further developments.

Sanskrit and computers are a perfect fit. The precision play of Sanskrit with computer tools will awaken the capacity in human beings to utilize their innate higher mental faculty with a momentum that would inevitably transform the mind. In fact, the mere learning of Sanskrit by large numbers of people in itself represents a quantum leap in consciousness, not to mention the rich endowment it will provide in the arena of future communication. NASA, California

After many thousands of years, Sanskrit still lives with a vitality that can breathe life, restore unity and inspire peace on our tired and troubled planet. It is a sacred gift, an opportunity. The future could be very bright.

 

நாஸாவின் ரிக் ப்ரிக்ஸ் (rick Briggs)  கூறும் வார்த்தைகளையே எனது கடைசி வார்த்தைகளாகக் கூறுகிறேன்:-

 

One thing is certain; Sanskrit will only become the planetary language when it is taught in a way which is exiting and enjoyable. Furthermore it must address individual learning inhibitions with clarity and compassion in a setting which encourages everyone to step forth, take risks, make mistakes and learn.

Rick Briggs [NASA]

 

***

சம்ஸ்கிருதத்தின் சிறப்பு பற்றிய இந்தத் தொடர் முற்றும்.

இதன் ஆங்கில மூலத்தை அடுத்த கட்டுரையாகக் காணலாம்.

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: