குடித்தால் கழுதை! (Post No.5120)

Written by LONDON SWAMINATHAN

 

Date: 17 JUNE 2018

 

Time uploaded in London –  9-21 am  (British Summer Time)

 

Post No. 5120

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

ஒரு குடிபோதை எதிர்ப்புக் கூட்டத்தில் மது விலக்கின் சிறப்புகளை ஒரு பேச்சாளர் அள்ளி வீசிக் கொண்டு இருந்தார். உங்களுக்குத் தெரியுமா? குடிக்கும் மதுபானத்தில் புழுப்பூச்சிகள் நெளிகின்றன; நாற்றம் வீசும்;

‘குடி- குடியைக் கெடுக்கும்;

மடியிலுள்ள பர்ஸைப் பிடிக்கும்’ என்றெல்லாம் சொன்னார்.

கடைசியில் எடுத்துக் காட்டுகளுடன் விளக்க முயன்றார் மதுபானத்  தீமைகளை!

 

“ஒரு கழுதைக்கு முன்னால்,

ஒரு வாளியில் மதுபானத்தையும் மற்றொரு வாளியில் தண்ணீரையும் வைத்தால், அது எதைக் குடிக்கும்?”

 

உடனே கூட்டத்திலிருந்து ஒருவர், கட்டைத் தொண்டையில், உரத்த குரலில் சொன்னார் :

“தண்ணீரைக் குடிக்கும்!”

 

‘ஏன்?’ என்று பேச்சாளர் உற்சாகத்துடன் கேட்டார்.

பதில்:–

‘ஏனென்றால் அது ஒரு  கழுதை! (Jack ass) ‘ஜாக் ஆஸ்’

 

ஆங்கிலத்தில் ‘ஜாக் ஆஸ்’ என்றால் கழுதை, முட்டாள் என இரு பொருள் உண்டு!

 

அனைவரும் கொல் என்று சிரித்தனர்.

 

xxx

 

முழு பாட்டில்…. அரை பாட்டில்…. கால் பாட்டில்… காலி பாட்டில்!!!

 

ஒரு ஏலக் கம்பெனி, அதன் பிரதிநிதியை ‘ஸ்டாக்’ எடுப்பதற்காக ஒரு வீட்டுக்கு அனுப்பியது; அந்த வீட்டிலுள்ள பொருட்களை ஏலம் விடுவதற்கு முன்னால் பட்டியல் (inventory) தயாரிக்கும் பொறுப்பு அவருடையது.

 

அவரும் வீட்டுக்குள் சென்றார்; உண்மை ஊழியராகப் பணியைத் தொடர்ந்தார்.

1.ஒரு பெரிய மேஜை

2.அழகான டைனிங் டேபிள்

3.தேக்கு மர நாற்காலிகள்

4.கருங்காலி மர ஸ்டூல்கள்

5.நல்ல இரும்பு பீரோ

6.விஸ்கி ‘முழு’ பாட்டில்

 

இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்தார்;

விஸ்கி ‘அரை’ பாட்டில் என்று எழுதினார்

இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் போனது;

விஸ்கி ‘கால்’ பாட்டில் என்று பட்டியலில் சேர்த்துக் கொண்டார்.

இன்னும் நேரம் ஆனது

விஸ்கி பாட்டில் – ‘காலி’ பாட்டில் ஒன்று

 

அடுத்தாகப் பட்டியல் எழுதினார்.

“அறையில் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் இரண்டு கம்பளங்கள்!!

 

(ஏன் இப்படி உலகமே என்னைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறது!!)

 

–சுபம்–

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: