தமிழர் கடிகாரம்! பழந்தமிழர் அறிவியல்! (Post No.5212)

Compiled by London swaminathan

 

Date: 12 JULY 2018

 

Time uploaded in London – 17-31  (British Summer Time)

 

Post No. 5212

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Wikipedia, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

 

இப்பொழுது பயன்படாது என்பது உண்மைதான். மொபைல் போனில் (mobile phone) கடிகாரம்; ஐ பேடில் (I pad) கடிகாரம்; கம்ப்யூட்டரில் கடிகாரம்!

 

பழங்காலத்தில் நாழிகை வட்டில் (Hour Glass)  மூலம் உலகம் முழுதும் மணி கண்டு  பிடிக்கப்பட்டது. ஆனால் தமிழர்கள் ஒரு குச்சியை ஒடித்து அதன் நிழலை வைத்தே மணி கண்டு கொண்டனர். கிராப்புற மக்களுக்கு இது உதவி இருக்கலாம்.

 

இதோ பழைய பாட்டும், விளக்கமும் ‘தமிழ்ப் பொழில்’ பத்திரிக்கையிலிருந்து:–

 

 

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: