இறந்துபோன முன்னோருக்கு சூடான உணவும், நதிக்கரை சாப்பாடும் பிடிக்குமாம்- மநு (Post No.5314)

WRITTEN by London swaminathan

Date: 12 August 2018

 

Time uploaded in London – 21-41 (British Summer Time)

 

Post No. 5314

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Wikipedia, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.

 

மநு நீதி நூல்- Part 24

 

மூன்றாம் அத்யாயத் தொடர்ச்சி

 

3-183 முதல்  3-240 வரை உள்ள ஸ்லோகங்களில் முக்கிய விஷயங்கள்–

 

இறந்துபோன முன்னோருக்கு சூடான உணவும்,

நதிக்கரை சாப்பாடும் பிடிக்குமாம்- மநு (Post No.5314)

 

மர்ம விஷயங்கள்

3-189 பிதுர் தேவதைகள் வாயு ரூபமாக வந்து சிரார்த்தப் பிராஹ்மணர்கள் அருகில் உட்கார்வர் என்றும் அவர்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் அவர்களும் சுற்றி வருவர் என்றும் மநு சொல்கிறார். ஆகையால் அவன் பரிசுத்தனாக இருக்க வேண்டும்.

 

3-190 ஒரு பிராஹ்மணன் வருவதாகச் சொல்லிவிட்டு வராமல் போனால் பன்றியாய்ப் பிறப்பார் என்கிறார்.

3-192-ல் பிதுர்களின் குணாதிசயங்களை வருணிக்கிறார்:

 

பிதுர்கள், அதாவது இறந்த முன்னோர்கள்,

1.கோபம் இல்லாதவர்கள்

2.சண்டை போடாதவர்கள்

3.உள்ளும் புறமும் பரிசுத்தமானவர்கள்

4.அவர்கள் மஹானுபாவர்கள்

5.பிரம்ம விசாரம் செய்பவர்கள்

 

ஆகையால் வந்த பிராஹ்மணர்களும் அவர்களுக்கு உணவு தருவோரும் அதே போல தூயவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

சிரார்த்ததித்திற்கு அழைப்போருக்கு வேதம், ஆறு அங்கம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு

த்ரி நஸிகேதஸ் = கடோப நிஷதத்திலுள்ள நஸிகேதஸ் கதை அறிந்தோர்;

த்ரி ஸுபர்ண = ரிக் வேதத்திலுள்ள மூன்று பறவை கதை அறிந்தோர் (10-114-3);

ஜ்யேஷ்ட சாமன் = உயர்ந்த சாமன் ஓதுவோர்

ஆகியோரை அழைப்பது சிறப்பு என்பார். (Slokam 185)

 

இதற்கடுத்தாற் போல 1000 பசு தானம் செய்தவர்கள், நூறு வயது எய்தியவர்கள் சிறப்பு என்பார்.

 

அந்தக் காலத்தில் 1000 பசு தானம்  செய்தவர்கள், 100 வயதை எட்டியவர்கள் இருந்ததை இதன் மூலம் அறிகிறோம். ரிக் வேதம், மூல வர்மன் (இந்தோநேஷியா) கல்வெட்டுகளில் 20,000 பசுக்கள் தான செய்திகள் வருவதால் மநு சொல்லுவது நடை முறையில் இருந்ததை அறிகிறோம்.

பித்ருக்களின் வகைகளும் தோற்றமும்

 

ஸ்லோகம் 194 முதல் பித்ருக்களின் வகைகளை விவரிக்கிறார்.

அந்தப் பெயர்கள் எல்லாம் விநோதமாக இருக்கின்றன. உதாரணத்துக்கு சோமம் குடிப்போர், தீயால் சுவைக்கப்பட்டோர், நெய் சாப்பிடுவோர், தீயால் சுடப்பட்டோர், தீயால் சுடப்படாதவர் என்று பல வகைகள் பட்டியலில் உள்ளன. இவைகளின் வியாக்கியானங்களைப் பார்த்தால்தான் புரியும்.

 

ஸ்லோகம் 201 முதல் பித்ருக்களின் தோற்றம் பற்றி சொல்லப்படுகிறது.

 

 

ஸ்லோகம் 205-ல் முதலில் கடவுளருக்கும் பின்னர் பித்ருக்களுக்கும் சிரார்த்தம் படைக்க வேண்டியது பற்றிச் சொல்கிறார்

 

இயற்கை அன்பர்கள்

 

ஸ்லோகம் 207-ல் பித்ருக்கள் இயற்கை விரும்பிகள் என்பதை மநு விவரிக்கிறார்; அவர்களுக்கு திறந்த வெளிகளும் நதிக்கரைகளும், தனிமையான இடங்களும் பிடிக்கும் என்பார்.

 

பழகினும் பார்ப்பாரைத் தீப்போல் ஒழுகு

212-ல் சிரார்த்த அக்னி இல்லாவிடில் பிராஹ்மணர் கைகளில் ஹோமம் செய்யலாம்; ஏனெனில் பிராஹ்மணர்கள் தீயைப் போன்றவர்கள்.

 

‘பழகினும் பார்ப்பாரைத் தீப்போல் ஒழுகு’ என்று தமிழ்ப் பாடல்களும் செப்பும்; அகலாது அணுகாது தீக்காய்வார் போல பிராஹ்மணர்களிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது கருத்து.

 

 

சிரார்த்ததுக்கு வந்த பிராஹ்மணர்களுக்கு என்ன என்ன உணவு என்பதை விளக்கிப் பரிமாற வேண்டும்.

 

3-230-ல் பிராஹ்மணர்களுக்கு உணவு படைக்கையில் கோபப்படக் கூடாது; கண்ணீர் சிந்தக் கூடாது; அசுத்தப்படுத்தக் கூடாது.

வேதத்திலுள்ள விடுகதைகள்

சந்தோஷத்தோடு உணவு பரிமாறி அவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும்; எது பிடிக்குமோ அதை உபசரித்துப் போட வேண்டும்; வேத வேதாந்தங்களை அப்போது படிக்கலாம். வேதத்திலுள்ள விடுகதைகள், புதிர்களைப் படிக்கலாம்.

 

236-237-ல் இறந்து போன முன்னோர்கள் சூடான உணவை மட்டுமே உண்ணுவர்; ஆகையால் சூடான பொருளை மட்டுமே பரிமாற வேண்டும்

 

இந்தப் பகுதியில் வரும் விஷயங்கள் ஆரிய -திராவிட வாதத்தையும், திராவிட கலாசாரம் என்று தனியாக ஒன்று உண்டென்னும் வாதத்தையும் வேட்டு வைத்து தகர்க்கிறது.

வெப்ப மண்டலப் பிரதேசத்தில் வளரும்    எள், தர்ப்பை, அரிசி பற்றிய கிரியைகள் உள்ளதால் அவர்கள் (இந்துக்கள் ) மண்ணின் மைந்தர்கள் என்பது புரியும்.

 

திராவிடரகளும் இதையே பின்பற்றுவதால் அவர்களுக்குத் தனி ஒரு கலாசாரம் இல்லை ஒரே இனம் தான் என்பதும் விளங்கும்.

தென் புலம், தர்ப்பைப் புல், பிண்டம் என்பன புற நானூறு, திருக்குறள் போன்ற நூல்களிலும் வருகின்றன. ஆறு பருவங்கள் பற்றி ரிக் வேதத்திலும் சங்க இலக்கியத்திலும் வருகிறது. இந்தியா தவிர மற்ற இடங்களில் நாலு பருவங்கள்- எள், பிண்டம் (அரிசிச் சோறு) ஆகியன இல்லை. ஆகையால் இந்துக்களே மண்ணின் மைந்தர்கள், அவர்கள் வெளியேயிருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறுவோருக்கு பலத்த அடி கொடுக்கும் பகுதி இது!

 

 

 

 

 

 

 

தொடரும்

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: