திருவையாற்றில் தியாகப் பிரம்மம் சமாதி உருவான கதை (Post No.5433)

 

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 15 September 2018

 

Time uploaded in London – 17-36 (British Summer Time)

 

Post No. 5433

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

 

பெங்களூர்   நாகரத்தினம்மாளின்  சேவை

 

திருவையாற்றில்  கேட்பாரற்றுக்  கிடந்த தியாகராஜ  சுவாமிகளின் சமாதியை  பெங்களூர் நாகரத்தினம்மாள்  ஒரு கோவிலாக,  ஆஸ்ரமமாக  உருவாக்கிய  உருக்கமான கட்டுரை 1968ஆம்  ஆண்டு தியாகப் பிரம்ம ஆராதனை மலரில் வெளியாகியது. இதை சங்கரன் எழுதி இருக்கிறார்.

 

நாகரத்தினம்மாள் அந்தக் காலத்திலேயே போர்ட்ட்பிள் (Portable  Tambura) தம்பூரா செய்து வைத்திருன்ந்த சுவையான செய்டியும் இதில் உள்ளது.

 

 

 

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: