மாளய பக்ஷம் ஆரம்பம் (Post No.5465)

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com
Date: 24 September 2018

 

Time uploaded in London – 18-29 (British Summer Time)

 

Post No. 5465

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

இந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் நாளது செப்டம்பர் 25 முதல் மஹாளய பக்ஷம் (மாளய பட்சம் )ஆரம்பமாகிறது. அதாவது புரட்டாசி மாதம் கிருஷ்ண பக்ஷ பிரதமை முதல் அமாவாஸை  வரையுள்ள 15 நாட்கள். இந்த ஆண்டு அக்டோபர 8-ம் தேதி மஹாளய அமாவாஸை வருகிறது. அது வரை பிரஹ்மணர்கள் வெங்காயம், பூண்டு முதலிய சில காய்கறிகளைத் தவிர்த் து தினமும் தர்ப்பணம் செய்வர். சிலர் அவர்களின்  தந்தை இறந்த திதி அன்று செய்வர். இந்தக் காலத்தில் இறந்த நமது முன்னோர்கள், நம்மிடமிருந்து படைப்பு பெறவும் நமக்கும் நமது சந்ததியினருக்கும் நல்லாசி வழங்கவும் காத்திருப்பராம் எல்லோருக்கும் மாளய அமாவாஸை மிக முக்கியமானது.

 

100 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வெளியான பிரபஞ்ச உற்பத்தி என்ற நூலில் கண்ட இரண்டு பக்க விஷயங்களை இத்துடன் இணைத்துள்ளேன். படித்துப் பயன் பெறுக.

 

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: