சக்கராயுதம் சீமாலிகன் தலையை அறுத்த கதை (Post No.5484)

written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 28 September 2018

 

Time uploaded in London – 8-51 am (British Summer Time)

 

Post No. 5484

 

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

 

சக்கராயுதம் சீமாலிகன் தலையை அறுத்த கதை (Post No.5484)

 

“சீமாலிகவனோடு தோழமை கொள்ளவும் வல்லாய்

சாமாறவனை நீ எண்ணிச் சக்கரத்தால் தலை கொண்டாய்”

 

என்று பெரியாழ்வார் பாடியதற்கு வியாக்கியானக்காரர்கள் ஒரு கதையைச் சொல்லுவதை தமிழ் பேரறிஞர் மு. இராகவையங்கார் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். இது வட நாட்டு ஸம்ஸ்க்ருத நூல்களில் இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கதை இதுதான்:-

 

சீமாலிகன் என்பவன் ஒரு இடையன் . கண்ணனின் நண்பன். கண்ணன் சக்கர ஆயுதத்தைக் கொண்டு போகும் போதெல்லாம் ‘அண்ணலே, என்னிடம் கொடுங்கள் நான் கொண்டு வருகிறேன்’ என்று நச்சரிப்பான். கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னார்,

 

‘வேண்டாமப்பா! உனக்கேன் ஏன் சிரமம். மேலும் அது உன் தலையை

அறுத்துவிடும்’ — என்று சொல்லிப் பார்த்தார். அவன் கேட்டபாடில்லை.

 

 

அண்ணலும் அவன் நச்சரிப்பு தாளாமல் சக்கர ஆயுதத்தை அவன் கையில் கொடுத்தார். அவன் தலை அறுந்தது.

 

வேண்டாத விஷயங்களுக்கு ஆசைப்படக் கூடாது என்பதும், பெரியோர் சொன்னால் அதைக் கேட்க வேண்டும் என்பதும் நீதி.

 

ஆயினும் கண்ணனின் சக்கர ஆயுதத்தால் கொல்லப்ப்ட்டவனுக்கு முக்தி உண்டு. அதுவும் கண்ணனுக்கு உதவுவதற்காகச் செய்த செயல்தானே!

அதிக உற்சாகம் ஆளைக் கொல்லும்!

curiosity killed the cat என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள். இதை ஷேக்ஸ்பியர்

What, courage man! what though care killed a cat, thou hast mettle enough in thee to kill care

-Much Ado about Nothing.

என்று சொன்னார். அவருக்கும் முன்பாக பென் ஜான்ஸன் (Ben Johnson)

..Helter skelter, hang sorrow, care will kill a cat, up-tails all, and a pox on the hangman (Every Man in His Humour)

என்று எழுதி இருந்தார். அந்த நாடகத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் நடித்தார்.

 

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: