சிலப்பதிகார குறுக்கெழுத்துப் போட்டி (Post No.5580)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 23 October 2018

Time uploaded in London – 12-31

(British Summer Time)

Post No. 5580

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

சிலப்பதிகார குறுக்கெழுத்துப் போட்டி (Post No.5580)+விடைகள்

கீழேயுள்ள கட்டங்களில் மறைந்திருக்கும் சிலப்பதிகார கதாபாத்திரங்களையும் ஊர்ப்பெயர்களையும் கடவுள் பெயரையும் கண்டுபிடியுங்கள். குறைந்தது 17 பெயர்கள் உள. சிலம்புக்குத் தொடர்பில்லாத புனித் தலங்கள் சிலவற்றையும் (கயை, காசி) காணலாம்.

குறுக்கே

1.கொலையுண்டவனின் தந்தை

1.ஆடல் அழகி; இசையால் மயக்கிய வனிதை

4.மறையவன்; செங்குட்டுவனுக்கு அறிவுரை சொன்னவன்

8.ஒரு காவியத்தின் பெயர், கடல் தெய்வத்தின் பெயர், ஒரு பெண்ணின் பெயரும் கூட

9.பத்தினி தெய்வமாகிய பெண்

11.ஆலமர் செல்வனுக்கு அள்ளிக் கொடுத்த வேதியன்

கீழே/மேலே

1.கதாநாயகியின் தந்தை; கொலையுண்டவனின் மாமனார்

2.சேர மன்னன்

3.கதாநாயகியின் தோழி

4.இடைக்குலப் பெண்; அடைக்கலம் கொடுத்த பெண்மணி

5.சமண அடிகள்/துறவி

6.பொற்கொல்லரால் பொய்க் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவன். கொலையுண்ட கதாநாயகன்

7.சேர நாட்டின் தலைநகர்

8.பாண்டிய நாட்டின் தலைநகர்

10.வார்த்திகன் மனைவி

12.துர்க்கையின் மறு பெயர்

13.சோழ நாட்டின் துறைமுக நகரம்

 

XXXXX

 

விடைகள்

1.மாதவி, மாசாத்துவான்

2.செங்குட்டுவன்

3.தேவந்தி

4.மாடலன்

5.கவுந்தி

6.கோவலன்

7.வஞ்சி

8.மதுரை, 8.மணிமேகலை

9.கண்ணகி

10.கார்த்திகை

11.பராசரன்

12.ஐயை

13.புகார்

இந்துக்களின் புனிதத் தலம், புத்தர்களின் புனிதத் தலம்

கயை, காசி

–சுபம்–

XXXXXXXXX SUBHAM XXXXXXXXXXXXX

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: