சிரிப்பு யோகாவும்! – உண்மை யோகாவும்! ! (Post No.5694)

Written by S Nagarajan

Date: 24 November 2018

GMT Time uploaded in London –6-52 am
Post No. 5694

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog

நாட்டு நடப்பு

சிரிப்பு (தரும்) யோகாவும்! – உடல் மன நலத்திற்கான உண்மை யோகாவும்!

ச.நாகராஜன்

ஹிந்து மதத்திற்கும் பாரதத்திற்கும் சிறப்பு தரும் ஒரு பெரிய பயிற்சி யோகா!

இந்த வார்த்தையை எவ்வளவு தூரம் கேவலப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு கேவலப்படுத்துகிறார்கள் நமது நாட்டில் சிலரும், மேலை நாட்டில் பலரும்!

சிரித்துக் கொண்டே இருந்தால் சிரிப்பு யோகாவாம். பின்னால் நடந்து கொண்டே சென்றால் அது ஒரு யோகாவாம்! சாப்பிடுவதும் யோகா, செக்ஸும் யோகா.. இப்படி யோகாவை எல்லா வார்த்தைகளிலும் சேர்த்து கமர்ஷியல் செய்வதை தின வார இதழ்களில் அன்றாடம் பார்க்கலாம்.

இதே போல தவறாகப் பயன்படுத்தும் இன்னொரு வார்த்தை கோஷண்ட்! இண்டெலிஜென்ட் கோஷண்ட் என்று நுண்ணறிவை அளக்க ஒரு மதிப்பீட்டு எண்ணைச் சொன்னார் ஒரு விஞ்ஞானி. இந்த கோஷண்ட் என்ற வார்த்தையைப் பிடித்துக் கொண்டு, எமோஷனல் கோஷண்ட், லவ் கோஷண்ட், செக்ஸ் கோஷண்ட்  … இப்படி எதற்கு வேண்டுமானாலும் கோஷண்டைச் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

யோகா என்பது மனிதனின் ஆன்மா பரமாத்மாவுடன் சங்கமம் ஆகும் ஒரு இணைப்பு- ஒரு சேர்க்கை – ஒரு கூடுதல்!

இது புனிதமானது. இந்தப் புனிதத்திற்கு உடல் ஒரு இன்றியமையாத பாலம். ஆகவே உடலைப் பேணுவது தேவையாகிறது.

உடம்பினுக்குள் உறு பொருள் கண்டேன்; உடம்பை வளர்த்தேன், உயிர் வளர்த்தேனே!

பதஞ்சலி முனிவர் யோக சூத்ரத்தை வகுத்தார். படிப்படியாக யோகம் பற்றி விளக்கியுள்ளார். யோகா சித்தவிருத்தி நிரோத:  – யோகம் என்பது அலைபாயும் மனதை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவது தான்!

இதற்கு ஒருமுனைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு  தெய்வீகப் பொருளின் மீதான குவிப்பு தேவை என்றார் அவர்.

இதயத்தின் மீது இந்தக் குவிப்புடன் இறைவனை தியானித்தால் நலம் பயக்கும் என்பது அவர் உபதேசம். யோகம் இறை சக்தியுடன் இணைய வழி வகுக்கும் என்பது அவரது அருளுரை.

ராஜ யோகம், கர்ம யோகம், லய யோகம், பக்தி யோகம், ஞான யோகம், ஹட யோகம் என பயிற்சி முறைக்குத் தக்கவாறு யோகம் பலபடியாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

அவரவர்க்குப் பிடித்தபடி, தேவைக்குத் தக்கபடி, சூழ்நிலைக்கும் முயற்சிக்கும் ஏற்றபடி இவற்றில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்; முன்னேறலாம்.

அனைத்தின் இலட்சியம் ஒன்றே தான். இறைவனுடன் சேர்வது.

இதை சிரிப்பு யோகம், செக்ஸ் யோகம் என்றெல்லாம் சொல்லிக் கேலிக் கூத்தாக்குவது எந்த விதத்தில் நியாயம்?!

யோகம் என்ற அற்புதமான தெய்வீகச் சொல் அசிங்கப்படுத்தப் படுகிறது.

இதை அறிந்தபிறகு நாமாவது

யோகம் என்பதை கண்ட சொல்லுடன் சேர்க்காமல் இருப்போமாக!

Truth 12-10-18 86ஆம் தொகுதி, 26ஆம் இதழில் வெளி வந்துள்ள யோகா பற்றிய ஒரு பகுதியை ஆங்கில மூலத்தில் கீழே தருகிறோம்.

நன்றி : ட்ரூத் வார இதழ்

***

Practice of Yoga: Yoga is gaining popularity in various countries and Yogasana is proving to be a plausible alternative for persons of different ages for physical health improvement. It is necessary to know what Yoga is, in the spiritual sense.Yoga in general is the process of unification of Atma with — Paramatma (the Supreme Being), Shiva (one of the three principal Hindu Gods) with Shakti (Goddess Durga), Jeeva (the living being) with Brahma (The Supreme Entity) etc.– which are all the same in the ultimate analysis.

According to Patanjal Yoga Sutra (1/2) ‹Yoga chitta vruththii nirodha:– Yoga is the process by which one can control or absolutely stop the diverse and distracting waves of the mind. This control finally leads to a blissful state: Samadhi (trance). To reach this state you require first an undivided concentration on a single pure or divine object, whatever you like – yadhabhimat dhyanat va (Yogasutra 1/39). It is better for the believers to concentrate on the worship of God with all devotion in so many forms and through so many ways: ESWARA: PRANIDHAANAM VAA (Yoga Sutra 1/23).

Again if you can concentrate – on the heart (or the divine figure) of a saint who is above all material attachments whatsoever– this is also an easy and fruitful method to attain  Samadhi– Veetha raga vishyam va chiththam (Yogasutra : 1/36). This is Raja Yoga– the most popular yoga round the world– in a nut shell.

Besides Raja Yoga, there are other important schools of Yoga– Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Laya Yoga, Hatha yoga etc.– the target of all of them being almost the same: by different ways to reach the same destination– to get connected or united with the Supreme Power.

   One should remember that only physical fitness and mental peace cannot bestow upon us the spiritual bliss, which is joy thousand times deeper, which is joy immense without any parallel.

That’s why the Upanishad has clearly declared : (NALPE SUKAMASTI H=BHUMIVA SUKAM (Chandokya Upanishad 7/23/1). There is no genuine joy in the physical world, it is all there in the spiritual realm.

Not only that, if you can have an electrical connection with the power house, you get so many benefits out of it so soon: light, fan, TV, computer etc all get energized or empowered in a moment. Similarly if we can establish a hot line with the Supreme Power through Yoga, we become empowered in the physical, mental, intellectual, material as well as spiritual planes simultaneously. But tragically enough, we are either totally disconnected or at best loose- connected with the Super Power. What a loss indeed, how very foolish – to keep ourselves away from this Super Power which is the  summum bonum of human life !!

(Courtesy– Sahaj Kriya Yoga, Vol I by Kinkar Vitthal Ramanuja).

Courtesy : Truth Weekly 12-10-18 issue Vol 86 Issue 26

Tags– சிரிப்பு யோகா,உண்மை யோகா

***

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: