மருந்துச்சரக்கு குறுக்கெழுத்துப் போட்டி (Post No.5718)

WRITTEN by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 30 November 2018


GMT Time uploaded in London – 17-43

Post No. 5718


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

TAMIL CROSS WORD

இந்தக்குறுக்கெழுத்துப் போட்டியில் மருந்துச் சரக்குகள் உள்பட 25 சொற்கள் உள. கண்டுபிடிக்க  உதவுமாறு சில குறிப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அரை மணி நேரத்துக்குள் கண்டுபிடிக்க இயலாவிடில் விடையைக் காண்க.


12  


3
  4

5
  6
7    8

  9


   

  

10
  


11
121314
15
16
1718

19


 

  

  20குறுக்கே

1–இனிப்பான மருந்துச் சரக்கு

3.தலையணைக்குள், மெத்தையில் இருக்கும்

5. சாப்பிட உதவும்

8.செவிப் புலன்

9.365 நாட்கள்

10.வீடு

11.ரசமும் வைக்கலாம்; அப்பளத்தில் போடலாம்;மருந்திலும் கலக்கலாம்

14.கோவிலில் வழிபடும் உருவம்

15.மூலிகை வகையறா

16.ஈர்ப்பு

19.வானத்தில் தரிசிக்கலாம்

20.களவு

கீழே

2.தராசு

3.பல் வலிக்கு உதவும்

4.சுற்றிச் சுற்றி வரலாம்

5.) 7 நாட்கள் உடையது

6.தலையில் உள்ளது; மிக முக்கியம்

7.ஓட்டை, வாயில்

10.ஜாதிக் (8)காய் — காய்க்கும் கூட ஜாதி உண்டு போல!

11.மலைக்கோவிலுக்கு தினமும் செல்வார்

12.தூம கேதுவின் பகுதி

13.இது ஒரு குஸ்திக் கலை

17.கல்யாணத்துக்குப் பார்க்கலாம்

18.ஜாதி மலர்

19.குழந்தையின் முதல் படி

20.மதிப்புக்குரிய வைணவப் பெரியார்;

20. மலைக்கோவில்தி
து  ர  ம்
லா  ல  ம்
வா
   ய்ட் 

மூ
து    கா

  வ
ரு

ளை

    க்

  ங்

 ம்ர்

தி

   ககைஜா
   ம்
ஜீ
பு
தி


லை
சிச்

ர்

ல்


ப்

மு

ருன்  டு

  ரு 

  தி ANSWERS

1.அதி மதுரம்

2.துலாம்

3.இலவங்கம்

3.இலவம்

4.வட்டம்

5.வாரம்

5.வாய்

6.மூளை

7.துவாரம்—

8.காது-

9.வருட

10.ஜாதிக் (8)காய்

10.ஜாகை

11.ஜீரகம்

11.ஜீயர்-

12.புகை

13.வர்ம

14.சிலை-

15.பச் (14)சிலை

16.கவர்

17.வரன்

18.முல்லை

19.கருடன்

19.கரு

20.திருப்பதி 11.ஜீயர்

20.திருடு

1.அதி மதுரம் –இனிப்பான மருந்துச் சரக்கு

2.துலாம்- தராசு

3.இலவங்கம்- பல் வலிக்கு உதவும்

3.இலவம்- தலையணைக்குள், மெத்தையில் இருக்கும்

5.வாரம்– 7 நாட்கள் உடையது

5.வாய்- சாப்பிட உதவும்

6.மூளை- தலையில் உள்ளது; மிக முக்கியம்

7.துவாரம்– ஓட்டை, வாயில்

8.காது- செவிப் புலன்

9.வருட- 365 நாட்கள்

10.ஜாதிக் (8)காய் — காய்க்கும் கூட ஜாதி உண்டு போல!

10.ஜாகை- வீடு

11ஜீயர்-.மலைக்கோவிலுக்கு தினமும் செல்வார்; மதிப்புக்குரிய வைணவப் பெரியார்;

11.ஜீரகம்- ரசமும் வைக்கலாம்; அப்பளத்தில் போடலாம்;மருந்திலும் கலக்கலாம்

12.புகை- தூம கேதுவின் பகுதி

13.வர்ம-இது ஒரு குஸ்திக் கலை

14.சிலை- கோவிலில் வழிபடும் உருவம்

15.பச் (14) சிலை- மூலிகை வகையறா

16.கவர்- ஈர்ப்பு

17.வரன் —கல்யாணத்துக்குப் பார்க்கலாம்

18.முல்லை- ஜாதி மலர்

19.கருடன் —  வானத்தில் தரிசிக்கலாம்

19.கரு – குழந்தையின் முதல் படி

20.திருடு- களவு

20. திருப்பதி- மலைக்கோவில்

TAGS—மருந்துச் சரக்கு, குறுக்கெழுத்து, போட்டி

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: