தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 4-12-2018 (Post No.5735)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 4 December 2018


GMT Time uploaded in London – 15-48

Post No. 5735


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

இந்தக் கட்டத்தில் குறைந்தது ஆறு தமிழ்ச் சொற்கள் உள.

கண்டுபிடித்து இன்புறுங்கள்.

இதோ உதவிக் குறிப்புகள்

1.வானுலக மாக்கள் பாடும் இசை

3.விஷ்ணு அடிக்கடி எடுப்பது

2.வாழையடி வாழையாக

6.மனம், தொண்டு, தொண்டர்

4.தண்ணீர் குடித்தால் தீரும்

5.பாடினால், இதனுடன் பாட வேண்டும்

ANSWERS

    தே    
    தா        ம்
    ரா ம்  
  ம் டி
    ம்   ரை  

1.தேவராகம்–வானுலக மாக்கள் பாடும் இசை

3.அவதாரம்- விஷ்ணு அடிக்கடி எடுப்பது

2.பரம்பரை- வாழையடி வாழையாக

6.அகம்படி- மனம், தொண்டு, தொண்டர்

4.தாகம்- தண்ணீர் குடித்தால் தீரும்

5.ராகம்- பாடினால், இதனுடன் பாட வேண்டும்

1.தேவராகம்

3.அவதாரம்

2.பரம்பரை

6.அகம்படி

4.தாகம்

5.ராகம்

tags– குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 4-12-2018 

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: