24 பன்மொழிப் புலவர்களைத் தேடும் போட்டி (Post No.5773)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 12 December 2018


GMT Time uploaded in London – 20-33

Post No. 5773


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

குறைந்தது 24 புலவர்கள் இக்கட்டத்தில் மறைந்துளர். பல மொழிகளில் ராமாயணம் எழுதியோர், தேவாரம் திருவாசகம், திருப்பாவை பாடியோர், தமிழ் மூதாட்டி முதல், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் — பாடிய புறநானூற்றுப் புலவர்கள் உள்பட 24 பேர்! பெயரைப் படித்தாலேயே புண்ணியம் கிட்டும்.

ம்ன்ர்
பிள்ர்ர்ணி
டா
ர்ண்மூல்ந்தான்

மாசுபூ
துசிதாஸ்ராங்

கிமீல்வாமீகு 
ழுத் ச் சன் 
காளிதான்ற 
ர்ளுள் வ ம்ன்
யாணாண்   வ
திவ்வைந்க்
தாகூர்பீகீ
பாப்ர்ர்
திருவாவூ ரர்

விடைகள்

கம்பன், காளிதாசன், துளசிதாஸ், வால்மீகி, மீரா, கபீர், தாகூர், பாரதியார், வள்ளுவர், கபிலர், கணியன் பூங்குன்றன், கல்ஹணன், நக்கீரன், மாமூலர், பரணர், அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர், திருவாதவூரர், ஆண்டாள், அவ்வை, எழுத்தச்சன், பசவண்ணா, ராமதாஸர்

tags–புலவர்கள்,தேடும் போட்டி

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: