தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 16-12-18 (Post No.5789)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 16 December 2018
GMT Time uploaded in London – 14-09
Post No. 5789


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சொற்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 9.

கண்டுபிடிக்க உதவும் குறிப்புகள் இதோ:

குறுக்கே

1. மிக மோசமானவர் என்று பெயர் எடுத்த நவக்கிரஹம்

4. குதிரையைக் கொண்டு நடத்தும் யாகத்தினால் கிட்டும் பலம்.

6. தில்லை அம்பலத்தில் கூத்தாடும் கடவுள்

8. தேவர்களின் குரு

கீழே

1. ஆயிரம்; எல்லாக் கடவுளருக்கும் இந்த எண்ணிக்கையில் துதிகள் உண்டு

2. அறிவு; மேதாவிகளிடத்தில் இருப்பது;கீழேயிருந்து சொல்லை உருவாக்கவும்

3. குதிரைக்குப் போடுவது; கடிவாளம்; கீழேயிருந்து சொல்லை உருவாக்கவும்.

5. நன்னூல் என்னும் தமிழ் இலக்கண நூலை யாத்த முனிவர்

7. லயித்துப் போகும் நிலை (ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்)

X
னீஸ்ன்
X
XXXகா
ஸ்மே


X
XXXX
ம்

வான்


XXXந்X
பிருஸ்
திX

ANSWERS:–

குறுக்கே

1.சனீஸ்வரன் (சரியான பெயர்- சனைஸ்சரன்)- மிக மோசமானவர் என்று பெயர் எடுத்த நவக்கிரஹம்

4.அஸ்வமேத பல- குதிரையைக் கொண்டு நடத்தும் யாகத்தினால் கிட்டும் பலம்.

6.அம்பலவாணன்  — தில்லை அம்பலத்தில் கூத்தாடும் கடவுள்

8.பிருஹஸ்பதி– தேவர்களின் குரு

கீழே

1.சஹஸ்ரம்– ஆயிரம்; எல்லாக் கடவுளருக்கும் இந்த எண்ணிக்கையில் துதிகள் உண்டு

2. மேதஸ் – அறிவு; மேதாவிகளிடத்தில் இருப்பது; கீழேயிருந்து சொல்லை உருவாக்கவும் (ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்)

3.லகான்  — குதிரைக்குப் போடுவது; கடிவாளம்; கீழேயிருந்து சொல்லை உருவாக்கவும்.

5.பவணந்தி- நன்னூல் என்னும் தமிழ் இலக்கண நூலை யாத்த முனிவர்

7.லயஸ்- லயித்துப் போகும் நிலை (ஸம்ஸ்க்ருதச் சொல்)

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: