தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி31-12-18 (Post No.5863)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com
Date: 31 December 2018
GMT Time uploaded in London –14-06
Post No. 5863


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

குறைந்தது 15 தமிழ்ச் சொற்களைக் காணலாம்;

பிரித்துப் படித்தால் கூடவே கிடைக்கும்.

விடை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

TAMIL CROSS WORD 31-12-18

1
2


3

4


 5


6

7
89


10
  1112குறுக்கே

1.முஹூர்த்தத்துக்கு முன் வரும் சொல்;

2.புனிதமான  பிராணி (வலமிருந்து இடம் போனால்)

4.ஒருபெண்ணை நீர் வார்த்து கொடுக்கும் சடங்கு

10.சிவப்பு நிற  மணல்

8.-கொடைக்கு இலக்கணமானவன்தர்மனுக்கு அண்ணன்

9.குமரி  முதல் கேரளம் முழுதும்  வீற்றிருக்கும் தேவி

12.இதன் கரையில்தான் மதுரை இருக்கிறது

6. சென்னை பாஷை- வியாபாரம் செய்;  வாங்கு

11.பசுந்தரையில் படர்வது

கீழே

2.திருமண வாசலில் மேலே தெளிக்க உதவும்

1.அவனுக்கு என்ன —-  —-  வாழ்க்கைஅப்பா விட்ட சொத்து இருக்கிறது

3.மஹாபாரதத்தில் பாண்டவர்   கானகம் ஏகிய பகுதி

5.ஹோலி பண்டிகை  காலத்தில்   நடக்கும் தெருக்   கூத்து

7.(கீழிருந்து மேல் செல்லவும்)-யாகம் முதல்  கிரஹப்  பிரவேசம் வரை  தேவைப்படும் பாத்திரம்

10.போக (வினைச் சொல்)பிரியமான (பெயர்ச் சொல்)

Answers

சு1
ப2


வ3
க4
ன்னிகா 5தா  ம்

போ6
னீ

கு7
க8

ர்ன்
ர்


சொ
ப9

தி

செ10
ம்ண்
ம்

ல்
  பு11
டி
வை12கைறு

குறுக்கே

1.சுப- முஹூர்த்தத்துக்கு முன் வரும் சொல்;

4.கன்னிகாதானம்-ஒரு  பெண்ணை நீர் வார்த்து கொடுக்கும் சடங்கு

செம்மண்-சிவப்பு நிற  மணல்

8.கர்ணன்  -கொடைக்கு இலக்கணமானவன்;   தர்மனுக்கு அண்ணன்

9.பகவதி-குமரி  முதல் கேரளம் முழுதும்வீற்றிருக்கும் தேவி

12.வைகை ஆறு-  இதன் கரையில்தான் மதுரை இருக்கிறது

2.பசு- புனிதமான  பிராணி (வலமிருந்துஇடம் போனால்)

6.போனீ- சென்னை பாஷை- வியாபாரம் செய்;   வாங்கு

11.புல் – பசுந்தரையில் படர்வது

கீழே

2.பன்னீர் சொம்பு – திருமண வாசலில் மேலே தெளிக்க உதவும்

1.சுகபோக-அவனுக்கு என்ன —-   —  வாழ்க்கை; அப்பா விட்ட சொத்து இருக்கிறது

3.வனபர்வம்- மஹாபாரதத்தில் பாண்டவர்  கானகம் ஏகிய பகுதி

5.காமன் பண்டிகை  -ஹோலி பண்டிகை   காலத்தில்  நடக்கும் தெருக்கூத்து

7.கும்ப (கீழிருந்து மேல் செல்லவும்)-யாகம் முதல்  கிரஹப்  பிரவேசம் வரை  தேவைப்படும் பாத்திரம்

10.செல்ல- போக (வினைச் சொல்); பிரியமான (பெயர்ச் சொல்)

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: