தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 4-1-2019 (Post No.5882)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 4 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London 13-59
Post No. 5882
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் 22 சொற்களுக்கு மேல் காணலாம்.

விடை கீழே உளது

TAMIL CROSS WORD 412019

குறுக்கே

1.பெரிய பண்டிகை; ஒலியும், ஒளியும் அதிகம்

3. நல்ல என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதம்

4. பால் தரும்

5. கல்யாணம் ஆகாதவர்கள், தேர்தலில் நிற்போர் அதிகம் நாடும் ஆள்

6.இல்லம்

7.சௌக்கியம்

8.வேதத்துடன்வரும் எண்

9.புளியமரத்தடியில் ஞானோதயம் பெற்ற வைஷ்ணவர்

12.யுக முடிவு, இடி, காலம்,இயமன்

13.பநுழையாத

15. கப்பல், படகு

17.துட்டு

கீழே

1.கார்த்திகை அன்று எங்கும் காணலாம்

2.ஒரு வகைப் பை என்று ஆனந்த விகடன் அகராதி சொல்லும்

4.காஞ்சீபுரத்திலும் தர்மாவரத்திலும் திருபுவனத்திலும் அதிகம் தேவைப்பட்டு; புழுப்பூச்சிகளின் உபயம்

8.இதை நிமிர்த்தவே முடியாது என்பது பழமொழி

7.வணங்குகிறேன்; அருணகிரி நாதரின் நாதவிந்துகலாதீ…. திருப்புகழில் வரும்

10.ஊறுகாய்,தொக்கு,பச்சடி– எல்லாம் செய்யப்பயன்படும்

13.யசஸ் என்ற வடமொழிச் சொல்லை இசை என்று சங்க நூல்கள் இயம்பும் (go upwards)

14.எட்டு பேர் உள்ளதாக வேதம் சொல்லும்; சிவன்,குபேரன்,செல்வம் என்ற பொருளும் அகராதியில் உண்டு

16.மருத்துவ நூல்; சித்தர் நூல்;தேரையார்……… (Go upwards)

answers

answers

குறுக்கே

1.தீபா வளி- பெரிய பண்டிகை; ஒலியும், ஒளியும் அதிகம்

3.சுப = நல்ல என்பதன் ஸம்ஸ்க்ருதம்

4.பசு = பால் தரும்

5.ஜோதிடர் = கல்யாணம் ஆகாதவர்கள், தேர்தலில் நிற்போர் அதிகம் நாடும் ஆள்

6.வீடு = இல்லம்

7.நலம்= சௌக்கியம்

8.நால் = வேதத்துடன்வரும் எண்

9.நம்மாழ்வார்= புளியமரத்தடியில் ஞானோதயம் பெற்ற வைஷ்ணவர்

12.மடங்கல் =யுக முடிவு, இடி, காலம்,இயமன்

13.புகா= நுழையாத

15.நாவாய்= கப்பல், படகு

17.காசு= துட்டு

கீழே

1.தீபஜோதி= கார்த்திகை அன்று எங்கும் காணலாம்

வட்டக ம் = ஒரு வகைப் பை என்று ஆனந்த விகடன் அகராதி சொல்லும்

பட்டுநூல்=காஞ்சீபுரத்திலும் தர்மாவரத்திலும் திருபுவனத்திலும் அதிகம் தேவைப்பட்டு; புழுப்பூச்சிகளின் உபயம்

நாய்வால் = இதை நிமிர்த்தவே முடியாது என்பது பழமொழி

நமோநம= வணங்குகிறேன்; அருணகிரி நாதரின் நாதவிந்துகலாதீ…. திருப்புகழில் வரும்

மாங்காய்= ஊறுகாய்,தொக்கு,பச்சடி– எல்லாம் செய்யப்பயன்படும்

புகழ் = யசஸ் என்ற வடமொழிச் சொல்லை இசை என்று சங்க நூல்கள் இயம்பும்

வசு = எட்டு பேர் உள்ளதாக வேதம் சொல்லும்; சிவன்,குபேரன்,செல்வம் என்ற பொருளும் அகராதியில் உண்டு

16.வாகடம் = மருத்துவ நூல்; சித்தர் நூல்;தேரையார்……… (go upwards)

subham
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: