தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 5-1-2019 (Post No.5888)


Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 5 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London 19-14
Post No. 5888
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் 18 சொற்களுக்கு மேல் காணலாம்.

விடை கீழே உளது.

Across

7. நடிகையின் பெயர், ராஜ பெண்மணி ;ஹர்ஷனின் சகோதரி பெயர் (From right to left) ;வலமிருந்து இடம் செல்லவும்

8. – கார உணவு; நிறத்தின் பெயரை முதலில் உடைத்து, வடை போல பொறித்து எடுப்பர்

10. – புத்தி மாறிக்கொண்டே இருக்கும்

11. – அயோத்தியை உலுக்கிய பெயர்

12. – கடல் (காண்க- ஆநந்த விகடன் அகராதி)

13. – சிவன் அணியும் பூ, பொன்னார் மேனியனே பாடலில் வரும் பூ

15. – உடுக்கை இழந்தவன் கை போல உதவுபவன்

15. – கடலில் வாழும்; பலரும் சாப்பிடுவர்; காலைத் தூக்கிக்கொண்டு மணலில் நடக்கும்


Down

1. – இரவில் கடவுளரை எடுத்துச் செல்லும் அறை; இதன் பெயரில் தீபாராதனையும் உண்டு

2. பசுவின் துணைவன்; உழவனின் நண்பன்

3. சிலர் சில செய்திகளைக் கேட்டால் இது வரும்

5.  — கண்ணனுக்கு அண்ணன்

5 – வீண் பகட்டு; பெண்களிடம் அதிகம்

9.  – உலகப்  புகழ்பெற்ற இந்தியக் கவிஞன்; உவமை மன்னன்

11.அயோத்தியை உலுக்கிய பெயர்

15. = சங்கப் புலவர் பிசிராந்தையாருக்கு மட்டும் வராத அதிசய விஷயம்

6. – வேட்டியில், சட்டையில், அரசியல் வாதிகளின் கைகளில், கொலை செய்வோரின் கத்திகளில் இது இருக்கும்

13. – தானம் செய்

14உருளைக் கிழங்கோடு சாப்பிடும் பொறித்த பண்டம்

14 – பூண்டு என்பதன் மறு பெயர்- சான்று ஆனந்தவிகடன் அகராதி

ANSWERS

Across

7.ராஜஸ்ரீ- நடிகையின் பெயர், ராஜ பெண்மணி ;ஹர்ஷனின் சகோதரி பெயர் (From right to left) ;வலமிருந்து இடம் செல்லவும்

8.வெள்ளையப்பம்- கார உணவு; நிறத்தின் பெயரை முதலில் உடைத்து, வடை போல பொறித்து எடுப்பர்

10.சபல- புத்தி மாறிக்கொண்டே இருக்கும்

11.ராம் – அயோத்தியை உலுக்கிய பெயர்

12.மகரி – கடல் (காண்க- ஆனந்த விகடன் அகராதி)

13.கொன்றை  பூ- சிவன் அணியும் பூ, பொன்னார் மேனியனே பாடலில் வரும் பூ

15.நண்பன் – உடுக்கை இழந்தவன் கை போல உதவுபவன்

15.நண்டு – கடலில் வாழும்; பலரும் சாப்பிடுவர்; காலைத் தூக்கிக்கொண்டு மணலில் நடக்கும்

Down

1.பள்ளியறை- இரவில் கடவுளரை எடுத்துச் செல்லும் அறை; இதன் பெயரில் தீபாராதனையும் உண்டு

2.காளை- பசுவின் துணைவன்; உழவனின் நண்பன்

3.மயக்கம்- சிலர் சில செய்திகளைக் கேட்டால் இது வரும்

5.பலராமன்  — கண்ணனுக்கு அண்ணன்

6.ஜம்பம் – வீண் பகட்டு; பெண்களிடம் அதிகம்

9.காளிதாசன்  – உலகப்  புகழ்பெற்ற இந்தியக் கவிஞன்; உவமை மன்னன்

11.ராமன்- அயோத்தியை உலுக்கிய பெயர்

15.நரை = சங்கப் புலவர் பிசிராந்தையாருக்கு மட்டும் வராத அதிசய விஷயம்

6. கறை- வேட்டியில், சட்டையில், அரசியல் வாதிகளின் கைகளில், கொலை செய்வோரின் கத்திகளில் இது இருக்கும்

13.கொடு- தானம் செய்

14.பூரி- உருளைக் கிழங்கோடு சாப்பிடும் பொறித்த பண்டம்

14.பூடு- பூண்டு என்பதன் மறு பெயர்- சான்று ஆனந்தவிகடன் அகராதி

TAMIL CROSS WORD 512019 posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

–subham–


Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: