யாகங்களில் உயிர் பலி இல்லை – ராஜாஜி (Post No.5907)

Compiled by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –10–12 am
Post No. 5907
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial 

சக்ரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சாரி என்ற பெயருடன் ராஜாஜி எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு காரைக்குடி புதுமைப் பதிப்பகத்தால் 1944-ம் ஆண்டு வெளியாகியது. அதில் யாகத்தில் உயிர்ப்பலி பற்றி மஹாபாரதம் கூறும் விஷயத்தை ராஜாஜி நமக்கு அளிக்கிறார். இதோ அந்த இணைப்பு:-

–subham–

Leave a comment

1 Comment

  1. மிகவும் அருமையான தகவல்கள்.நன்றி.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: