தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1212019 (Post No.5925)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 12 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –20-22
Post No. 5925
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 20 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது

TAMIL CROSSWORD 1212019

குறுக்கே

1.இந்திரனின் வாகனம் இந்த நிறத்தில் இருந்தது

4.புதல்வி ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

5.மாணவர்கள் செல்லும் இடம்; சமணர்களும் இறைவனும் படுக்கும் இடம்

6.சூரியன் உதயமாகும் நேரம்  ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

7.திமிர், கொழுப்பு; மேகமூட்டம்

8.இனிப்பு

10.தர்மம்; திருக்குறளின் முதல் பிரிவு

11.பூ  ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

11.வியாபகம் ; சர்வம் சிவ/ விஷ்ணு……………

கீழே

சங்க காலப் பெண்பாற் புலவர்; ஆதிமந்தி-ஆட்டனத்தி கதை சொல்லிப் புலம்பியவர்

2. அந்தணர்கள் செய்யும் வேள்வி

3. இந்துக்களுக்கும், பௌத்தர்களுக்கும்புனிதத்தலம்; நீத்தாருக்கு இறுதிக்கடன் செலுத்தும் இடம் ((கீழிருந்து மேலே செல்க))

4. வீடு, வீடு கட்டுவதற்கான இடம்

4. திகைப்பு

5. ஆடு, வெள்ளாடு, வயிறு பருத்த பிராணி

6. திருக்குறளின் மூன்றாவது பிரிவு

9. வெளியே என்று பொருள்; இந்தத் துறையில் 400 பாடல்கள் உண்டு

10.இரும்பு எறு பொருள்; இத்துடன் செந்தூராம் முதலிய சொற்களை சித்த் வைத்திய நூல்களில் காணலாம்

10. பஞ்சபூதங்களில் நீர் என்பதற்கு உபயோகிக்கும் சொல். ஆப என்ற ஸமஸ்க்ருதச் சொல்லில் இருந்து பிறந்தது. ((கீழிருந்து மேலே செல்க))

11.நினைவாற்றல் இன்மை= ஞாபகத்துக்கு எதிர்ப்ப்பதம் ((கீழிருந்து மேலே செல்க))

ANSWERS

வெள்ளையா னை,மகள்,பள்ளி,காலை,மப்பு,தித் திப்பு,அறம்,மலர்,மயம்

வெள்ளிவீதியார், பள்ளை, யாக, மனை, மலைப்பு, காம, புறம், அய,அப்பு, மறதி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: