தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி1412019 (Post No.5935)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 14 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London –17-07
Post No. 5935
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

கட்டத்தில் உள்ள 12 சொற்களைக் கண்டு பிடிக்கவும். விடையும் கீழே   தரப்பட்டுள்ளது.

குறுக்கே

1. விலை உயர்ந்த உலோகத்தால் ஆன மலர்

4. எல்லோரும் இப்படி வாழ விரும்புவர் (3 எழுத்துக்கள்)

6. திருவரங்கத்துப்போனால் கோவிலில் பக்தர்களிடமிருந்து இந்த சத்தம் கேட்கும் ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

8. மனைவியின் சகோதரியின் கணவர்; மச்சினன்

7. வீரர் ((வலமிருந்து இடம் செல்க))

9. – சாம்பாருக்கு அடுத்த ‘கோர்ஸ்’ உணவில் விழும்

10. – நல்ல மணம்

11.வெள்ளை எறும்புகள், கறையான்கள்

கீழே

1. – கோடை காலத்தில் இதிலிருந்து குடித்தால் சுகம்

2. புனித கங்கா நதியின் கரையில் வசிப்பவர்

3. – ஹோமத்துக்கு நெய் எடுக்கப் பயன்படுத்துவர்; தங்க நிற பூவுடைய மரத்தின் பகுதி

5. – சிதம்பரத்தில் இருக்கும் புதல்வி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: