விமானங்கள் பற்றி கம்பன் தரும் அதிசய தகவல்கள் (Post No.6012)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 31 JANUARY 2019
GMT Time uploaded in London – 8-46 am
Post No. 6012
Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog.

Links to my old articles

ராமரின் விமானம் | Tamil and Vedas  1.  

ராமரின் புஷ்பக விமானம் எப்படி பறந்தது? Picture shows Prof. Bin He pf Minnesota University with his thought powered helicopter. Those who use this article in other blogs must name the author London …

மர்ம விமானம் | Tamil and Vedas  1.  

ராமன், விமானி இல்லாத விசேஷ விமானத்தில்இலங்கையில் இருந்து உத்தரப் பிரதேசம் வந்தது எப்படி என்பதற்கான விஞ்ஞானப் பத்திரிக்கைச் …

ராமரின் புஷ்பக விமானம் … – Tamil and Vedas  1.  

22 Jun 2013 – ஸ்ரீ ராமர் விமானம் எப்படிப் பறந்தது? தற்கால விமானம் போல உயர் ரக பெட்ரோல் ஊற்றினாரா? அல்லது ஹைட்ரஜன் வாயுவால் …

மலைப் பாதை | Tamil and Vedas  1.  

… போல ராமன் விமானம் அயோத்திக்குப் பறந்தது எப்படி? என்பதை நான் லண்டன் விஞ்ஞான சஞ்சிகைக் கட்டுரை அடிப்படையில் எழுதினேன்.

ராமாயணம் | Tamil and Vedas  1.  

14 Oct 2018 – தஸரதன் பெயர் மட்டுமின்றி ராமன்பெயரும் சுமேரியாவில் கி. …..tamilandvedas.com/2017/05/17/mysterious-number… ….ராமன் புஸ்பக விமானத்தில் பறந்து வந்து ஜாத கர்மம் முதலிய சடங்குகளைச் …

காலம் (Concept of Time) | Tamil and Vedas  1.  

30 Apr 2018 – https://tamilandvedas.com/…/ராமரின்-புஷ்பக-வி…. 22 Jun 2013 – புதிய கண்டு பிடிப்பு! ஸ்ரீ ராமர் விமானம் எப்படிப் பறந்தது? தற்காலவிமானம் …

சுவர்க்கத்துக்கு நேரடி விமான சர்வீஸ் …  1.  

20 Apr 2013 – உண்மையிலேயே காற்றடைத்த பலூன்விமானம் செய்வது பற்றிய சம்ஸ்கிருத … Related.ராமரின் புஷ்பக விமானம் எப்படி பறந்தது?

Science & Religion | Tamil and Vedas | Page 14  1.  

22 Jun 2013 – ஸ்ரீ ராமர் விமானம் எப்படிப் பறந்தது? தற்கால விமானம் போல உயர் ரக பெட்ரோல் ஊற்றினாரா? அல்லது ஹைட்ரஜன் வாயுவால் …

ஆனந்த ராமாயண | Tamil and Vedas  1.  

20 May 2018 – … கர்ப்பவதியாக இருந்தபோது ராமன்காட்டுக்கு அனுப்பினான். … ராமன் புஸ்பகவிமானத்தில் பறந்து வந்து ஜாத கர்மம் முதலிய …

5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்தியர் …  1.  

13 Oct 2014 – நாகராஜன் Post No1344; Dated 13th October 2014 ‘புஷ்பக விமானம் குளுகுளு சாதன வசதியைக் கொண்டது. மனோவேகத்தில் பறக்க வல்லது.

Page navigation

1 2 நவக் கிரகங்கள் | Tamil and Vedas

https://tamilandvedas.com/tag/நவக்-கிரகங்கள்/        இரண்டாவது விஷயம், சம்ஸ்கிருத, தமிழ் நூல்களில் கிரகங்கள் பற்றி ஒரே … எட்டாவது உண்மை, குரு கிரகம் பற்றியும் அதன் கவன் கண் வீச்சு …
3 4 5 6 Next

–சுபம்–.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: