தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 922019 (Post No.6055)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 21-15


Post No. 6055

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Across

1. அனுமன்கொண்டு வந்தது; வைத்திய சாத்திரத்தில் உள்ளது

6. – காலையில் கிராமத்துக்கு வெளியே உள்ள — க்குப் போவார்கள்

7. – பிள்ளை இல்லாத பெண்

8. தபால் தலையின் பின்னால் இருப்பது

9. – யானைக்கு இதனால்தான் மதிப்பு

10. – இந்துக்கள் வணங்கும் பிராணி

11. -தண்ணீரில் போட்டால் உப்பு——

13. – பெண்கள் விரும்பிப் படிக்கும் புஸ்தகம்(மூன்று சொற்கள் தேவை)

Down

1. – வாய்பேசாமல் இருந்து பேசிய சம்ஸ்க்ருதக் கவி

2. – திருடர்கள் காட்டுவது————-

3. -கரிகாலன் காவிரிக்கு குறுக்கே கட்டியது

4. – மழை பெய்தால் வழுக்கும் , பிள்ளையார் செய்யப் பயன்படும்

5. அந்த வங்கியில் கடன் வாங்கினால் ——; அதனால் நல்லது; (மூன்று சொற்கள் தேவை)

8. கேரளத்தை உருவாக்கிய அவதாரம்; கோடரியுடன் திரிவார்

11. – உலகில் யாருக்குத்தான்  மனதில்….இல்லை?

12. காவிரி நதியை உருவாக்கிய பறவை

14. 10X 10

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: