சுவாமி குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2822019(Post No.6135)

Written  by london swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 28 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 18-48


Post No. 6135


Pictures shown here are taken  from different sources.

This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

1. – ஐந்துநதி பிரதேசம்; பாஞ்சால தேசத்தின் பழைய பெயர்; இப்பொழுது பஞ்சாப்

4. – சிவன் கோவில் அர்ச்சகர்; ஆங்கிலத்தில் எழுதினால் ‘வெண்ணெய்’.

5. – அவதி, அளவு, எல்லை, கள்.

6. – மேல் உலக அழகி; மனமதனின் துணைவி

7. – பெண்கள் மேலே அணிவது

10. வலமிருந்து இடம் செல்க-குளிரும்; மலை மீது இருக்கும்; மார்கழி மாதத்தில் பூமியிலும் விழும்

11.கரம்; வேலை செய்ய மிகவும் அவசியம்

12. – இமய மலை இருக்கும் திசை

13.திக்கு

14. கீழிருந்து மேல் செல்க- வாய் பேசாமல் செய்தி அனுப்பும் முறை

15.& 16. – ஆசார்யர், ஆசிரியர்; அவ ர்
மேலான பாடல்

xxxxxxxxx

கீழே

1. – வயிற்றைக் கிள்ளும் நோய்; வறிய நாடுகளில் அதிகம்

2. – கண்ட படி, தடாலடி

3. – சாம்பார் வடையின் தம்பி; கல்யாணத்தில் கிடைக்கும்

5. தரு; செடியின் அண்ணன்

6a.—கீழிருந்து மேல் செல்க உறுதி

8. முதலீடு செய்யும்போது கிடைக்கும் கூடுதல் தொகை

9. வெளிச்சம் தரும்; காலையிலும், மாலையிலும் ஏற்றுவர்

10. கீழிருந்து மேல் செல்க- கேரளக்காரர்களுக்கு வறுவல், பாயஸம் எல்லாம் செய்ய உதவும்

15. – ஆசிரியர்

16 –கீழிருந்து மேல் செல்க- வந்தனம்

xxxxx

Answers

((1.பஞ்சநதம், 4.பட்டர், 5.மட்டு, 6.ரதி, 7.மேலாடை, 10.பனி– ,12.வடக்கு

13.திசை,14.சை(11.)கை ,15.குரு 16.துதி

கீழே:–1.பசி, 2.சகட்டு மேனிக்கு, 3.தயிர் வடை, 5.மரம், 6a.திட்ப —

8.லாப, 9.விளக்கு, 10.பலா– ,15.குரு,16.துதி .

xxxxxxxxxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: