பிராமணன் எப்போது சூத்திரன் ஆகிறான்? நீதிபதிகளுக்கு மநு அறிவுரை (Post No.6146)

Compiled and commented by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 3 March 2019


GMT Time uploaded in London – 13-22


Post No. 6146

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ஸ்லோகம் 102ன் சரியான மொழிபெயர்ப்பு:

கால்நடை வளர்க்கும், வியாபாரம் செய்யும், தொழில் செய்யும்,ஊர் ஊராகச சுற்றி இசை பாடும்,வேலைக்காரர்களைப் போன்ற தொழில் செய்யும் அந்தணர்களை, ராஜாவானவர், சூத்திரர் போல நடத்தவேண்டும்

ஸ்லோகம் 104ன் சரியான மொழிபெயர்ப்பு:

உண்மையச் சொல்லுவதால் ஒரு சூத்திரனுக்கோ, வைஸ்யனுக்கோ, க்ஷத்ரியனுக்கோ, பிராமணனுக்கோ மரணம் சம்பவிக்குமானால், உண்மையை உரைப்பதைவிட பொய் சொல்வதே மேல்.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: