தமிழ் குறுக்கெ ழுத்துப் போட்டி432019 (Post No.6150)

TAMIL CROSS WORD 432019

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 4 March 2019


GMT Time uploaded in London – 11-24 am


Post No. 6150

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ACROSS

4. – காகிதப் பூ போன்ற சிவப்பு மலர்; பெண்கள் தலையில் இருக்கும் ஆனால் வாசனை இல்லை

6. – நீள, அகல, உயர/ஆழ

7. – வலிமை

8. – ஒரு செயல் வெற்றியா, தோல்வியா என்று அறியப் பயன் படும் காயும் பழமும்

9.– பிசை, தொந்தரவுபடுத்து (ஆனந்தவிகடன் அகராதி)

10.– பாட்டு /வலமிடமிருந்து இடம் செல்க

12.கடை எழு வள்ளல்களில் ஒருவர்; காரமானவர்/ வலமிடமிருந்து இடம் செல்க

13. – விஷப் பாம்பு; அதன் தோற்றத்தால் வந்த பெயர்

DOWN

1. – காட்டில் உலவிம் கரிய மிருகம்

2. – கோடை காலம் வந்துவிட்டால் குவியும் பழம்; கிளிக்கும் பிடிக்கும்

3. – கைகேயி பெற்றது இரண்டு

4. –பொற்காசுகளால் செய்யும் அபிஷேகம்

5. – வலிமையான

10. – வேலை, ஜோலி

11. – பொன்னி

12.– காட்டின் ஒரு வடிவம்

14.– அகட்டு

—subham–

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: