`அஷ்டமி என்றால் ஆகாதா? (Post No.6209)

Written by London swaminathan 


swami_48@yahoo.com


Date: 18 March 2019


GMT Time uploaded in London – 17-50


Post No. 6209

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

பீஷ்மாஷ்டமி | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/பீஷ்மாஷ்டமி/

  1.  

Translate this page

Please click here for the article. உலக மகா தியாகி பீஷ்மர் நினைவு தினம் · Following a special Puja to Lord Surya seated on a sandalwood Ratha at the Yagashala in. Picture shows Sri Sringeri Shankaracharya …

பீஷ்மர் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/பீஷ்மர்/

  1.  

Translate this page

“அதி பயங்கரமான சபதம்” என்று இதற்குப் பொருள். அதாவது நம்ப முடியாத அதிசய சபதம். இதனால்தான் ஆண்டுதோறும் பீஷ்மாஷ்டமிஅன்று உலக …

இளங்கோ, பீஷ்மர், தேவாபி செய்த …https://tamilandvedas.com/…/இளங்கோ-பீஷ்மர்-த…

  1.  

Translate this page

20 Apr 2015 – இதனால்தான் ஆண்டுதோறும் பீஷ்மாஷ்டமி அன்று உலக இந்துக்கள் அனைவரும் அவருக்கும் அவரைப் போன்று இறந்த புண்ய …

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: