தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி15419 (Post No.6267)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 15 April 2019


British Summer Time uploaded in London – 13–22

Post No. 6267

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. -பௌர்ணமியின் மறு பக்கம்

6. – நாவினாற் சுட்டது; மனதில் என்றும் தங்கும்

7. – இந்துக்களின் புனித நூல்

8. – பாசம், நேசம்

10. – மணப்பெண்

11. – ஐயப்பன் உறைவிடம்

12. – பெரும் தவம் செய்தவர்

13. முதலமைச்சன்

14. — வீடு; காதல் வாழ்வு பற்றிய பாடல் துறை

15. – வெளிப்புறம்; போர், அரசர்க்ள் பாற்றிய பாடல் துறை

16. – தோல், மரப்பட்டை

17. – ஆம்பல், ஒரு வாரப் பத்திரிக்கையின் பெயர்

18. – பிராமணர்களின் பின்னொட்டுப் பெயர்

கீழே

1.நிர்வாண சாமியார்

2.திருநாவுக்கரசரின் சம்ஸ்க்ருதப் பெயர்

3.சைதை பகுதி- சென்னையின் ஒரு பேட்டை

5- சத்புத்ரன்

7.- எதிர், சிங்கம்

9.நந்தனார் ஜாதி

12.மாங்காய்ப் பிஞ்சு

12a.திரைப்பட டயலாக்

13a.ஏழு நாட்களின் மறு பெயர்

14.தங்கம் முதலியவற்றை சில காலம் வைத்து பணம் பெறுதல்

15.தோள் என்பதன் சம்ஸ்க்ருத வடிவம்

16.இது போனால் உடலின் பெயர் சவம்

19..-இடையர்குலப் பெண்

xxxsubhamxxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: