தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி20419 (Post No.6285)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 20 April 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-11 am

Post No. 6285

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1.அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் பெருக்கெடுத்தோடும் பெரிய நதி

5.வகை, மாதிரி

6.காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கும், காஸ்பியன் கடலுக்கும் பெயர் கொடுத்த முனிவர்; அவருடைய 21 மனைவிகள் மூலம் உயிரினங்கள் தோன்றின

8.கெட்ட

9.முருகனின் ஸம்ஸ்க்ருதப்  பெயர்

10.கால்வாய்; சாக்கடை

12.திருவண்ணாமலை  முனிவர்

13.தேர்

14.வங்கியில் பணம் கொடுப்பவர்; காஷியர்

கீழே

1.தஞ்சைப் பெருவுடையார்

2.யாருக்கும் தெரியாமல் அனுப்பும் மடல்

3.குறைகூறுவதற்கும் இதே சொல்; காவிரிப் பூம்பட்டிணத்துக்கும் அஃதே

4.சுவாமி விவேகாநநதரின் குரு; கல்கத்தா காளி உபாசகர்

7.கல்யாணத்துக்கு முன் நல்ல நேரம் பார்த்து மண்டபத்துக்கு இதை ஊன்றுவர்

11.இந்த இஸம் (ஈயம்) கேலிக்கூத்தாகப் போய்விட்டது தற்கால இந்தியாவில்!

15.ஒற்றன்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: