தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 14519 (Post No.6388)

Written by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 14 May 2019


British Summer Time uploaded in London –  17-08

Post No. 6388

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1. – (4 எழுத்துக்கள்) 4 வகைப் புலவர்களில் விரைவாகப் பாடும் புலவன்

4. -(5) கங்கையுடன் கலக்கும் கருப்பு வண்ண நதி; கிருஷ்ணன் விளையாடிய நதி

6. – (3)உடல்

7. – (5)கணவனை இழந்தோர் பின்பற்றும் விரதம்

கீழே

1. – (6 எழுத்துக்கள்)- இந்துக்களின் புனித நதி 3 இடங்களில் பாய்வதாக ஐதீகம்- இது விண்ணில் பாய்கிறது

2. (4)- கிருஷ்ணன இப்படி அன்போடு அழைப்பர்

3. (3)- அகத்தியர் வாழும் தமிழ் மலை

5. (4)- சிவன், அருகன், நரி, தேவதாசி

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: