தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி15519 (Post No.6393)

Written  by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com


Date: 15 May 2019


British Summer Time uploaded in London –  20-41

Post No. 6393

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1.சொக்க தங்கம் (7 எழுத்துக்கள்) -சுத்தமான பொன்

3. (6) சைவரிடம் சமயல் வேலை செய்பவன், குருவின் பணியாள்

5.(2) மன்னர்களின் பின்னொட்டுப் பெயர்; ரணகள வீரன்

6. (3) வலமிருந்து இடம் செல்க ஜார்கண்ட் மாநிலத் தலைநகர்

7. (2) கஸ்தூரி மான், புழுகுப் பூனை

8. (3) மருத்துவத்தில் பயன்படும் தாவரங்கள்

9.(5) இரவு நேரத்தில் சுவரிலிருது சபதம் எழுஒப்பும் பூச்சிகள்

10.(4) பயில்வான்

12. (5) ஆந்திரத்திலுள்ள சிறிய கிராமமும் அங்கிருந்த சாமியாரும்.

கீழே

1. (3 எழுத்துக்கள்) ஆடம்பர வசதிகளுடன்

2. (8) தென்முகக் கடவுள்

3.(3) பெரிய கோவில் உள்ள ஊர்

4.(6) விஷ்ணு பன்றியாக வந்த கோலம்

5.(2) தலைவர்கள் எல்லோருக்கும்  முச்சந்தியில் வைப்பது

7.(2) நீலாயதாக்ஷி கோவில் கொண்ட ஊர்

11. (7) சப்பாத்தி மாவுக்கான  தானியம்  உற்பத்தியாகும் //கீழிருந்து மேல் செல்க


Picture by Lalgudi Veda

–Subham–


Picture by Lalgudi Veda
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: