தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 9619 (Post No.6523)

TAMIL CROSS WORD  9619

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 9 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  20-
17

Post No. 6523

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

த- வில் துவங்கும் 7 எழுத்துச் சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள். விடை கீழே உளது.

சொற்களுக்கு ஆதாரம் –ஆனந்தவிகடன் தமிழ் அகராதி

ACROSS

1.  — அத்ரிக்கும் அநுசுயாவுக்கும் பிறந்த ஞானி.

2.- பொற்கொல்லன் பெயர் கொண்ட பூச்சி

3.- திருஞான சமபந்தரை தமிழுடன் இணைக்கும் பெயர்

4.-சம்பா நெல்லின் ஒரு வகை .

5- சூரியனின் தென் திசைப் பயணம்.

6. – ஏமாற்றுப் பேர்வழி.

7.-மார்பு தரையில் படும்படி வணங்குதல்.

8.சுவீகார புத்ரன்

9. – எறும்பு

10. – மஞ்சள்

10 த            

Answers —–

1.தத்தாத்ரேயன்  — அத்ரிக்கும் அநுசுயாவுக்கும் பிறந்த ஞானி.

2.தட்டான் பூச்சி – பொற்கொல்லன் பெயர் கொண்ட பூச்சி

3.தமிழ் விரகன் – திருஞான சமபந்தரை தமிழுடன் இணைக்கும் பெயர்

4.தங்கச் சம்பா -சம்பா நெல்லின் ஒரு வகை.

5.தட்சிணாயனம் – சூரியனின் தென் திசைப் பயணம்.

6.தட்டுக்காரன் – ஏமாற்றூப் பேர்வழி.

7.தண்டனிடுதல் – மார்பு தரையில் படும்படி வணங்குதல்.

8.தத்துப் பிள்ளை – சுவீகார புத்ரான்

9.தயிலபிபீலிகை – எறும்பு

10.தபனற்கஞ்சி – மஞ்சள்

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: