தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 10619 (Post No.6527)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 10 June 2019

British Summer Time uploaded in London –  18-21

Post No. 6527

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.co

த- வில் துவங்கும் 6 எழுத்துச் சொற்களைக் கண்டுபிடியுங்கள். விடை கீழே உளது.

சொற்களுக்கு ஆதாரம் ஆனந்தவிகடன் தமிழ் அகராதி

1. – எல்லா பணக்காரக் கோவில்களிலும் இந்தத் தேர் உண்டு

2. – திருக்குறளுக்கு இப்படி ஒரு  பெயர்

3. – பெருமாள் பூஜைக்குப்பின் வைஷ்ணவர்களுக்கு கிடைக்கும் விருந்து

4. நீயே கடவுள் என்னும் உபநிஷத வாக்கியம் (நீ அதுவாக இருக்கிறாய்)

5. – துரோணர் சொல்லிக் கொடுத்த பாடம்

6. –புற நானூற்றில் சங்கவருணர் நாகரீகர் என்னும் புலவரால் பாடப்பட்ட பிரபு.

7. – ஞான சம்பந்தரின் மற்றொரு பெயர்

8. – யமன், இயக்கி தேவி, அறக் கடவுள்

9. – வேலை செய்யாமல் வேளாவேளைக்குத் தின்னும் சோறு

10. – புகழ் பெற்ற ஆதீனம்; மாயூரம் அருகில் உளது. நிறைய தமிழ் நூல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

answers –

1.தங்க ரதம் – எல்லா பணக்காரக் கோஇல்களிலும் இந்தத் தேர் உண்டு

2.தமிழ் வேதம்- திருக்குறளுக்கு இப்படி ஒரு  பெயர்

3.ததியாராதனை – வைஷ்ணவர்களுக்கு பெருமாள் பூஜைக்குப்பின் கிடைக்கும் விருந்து

4.தத்துவமஸி- நீயே கடவுள் என்னும் உபநிஷத வாக்கியம் (நீ அதுவாக இருக்கிறாய்)

5.தநுர்வேதம்- துரோணர் சொல்லிக்கொடுத்த பாடம்

6.தந்துமாரன் -புற நானூற்றில் சங்கவருணர் நாகரீகர் என்னும் புலவரால் பாடப்பட்ட பிரபு.

7.தமிழாகரன் – ஞான சம்பந்தரின் மற்றொரு பெயர்

8.தருமதேவதை- யமன், இயக்கி தேவி, அறக் கடவுள்

9.தண்டச்சோறு – வேலை செய்யாமல் வேளாவேளைக்குத் தின்னும் சோறு

10.தருமபுரம்- புகழ் பெற்ற ஆதீனம்; மாயூரம் அருகில் உளது. நிறைய தமிழ் நூல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: