தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 15619 (Post No.6553)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 15 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 18-54

Post No. 6553

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

குறுக்கே

1. —  6  எழுத்துக்கள் – பிள்ளையாருக்குப் பிடித்தமாலை

4. – (3) – பொன்னி நதி

5.– (5) – நிபுணன்

6. –(3) – சித்திரம் எழுதுவோரின் எழுதுகோல்

7.– (2) – மலை

8. / இடது புறம் செல்க – (3) – போதைப் பொருட்கள்

9. – (3) – பெரியோரின் இறுதி; அவர் சடலத்தின் மீதுள்ள கட்டிடமும் கூட.

9..– (3) – கிரிக்கெட் காரர்கள் இந்த எண்ணிக்கை அடித்தால் தலைப்புச் செய்திதான்

11.– (5) – யானையைக் கவனித்துக் கொள்பவன்.

கீழே

1.– 5 எழுத்துக்கள் – ஒரு இசைக்கருவி; ஏளனம் செய்தாலும் இதைப் பயன்படுத்துவர்

2.– (6)- காஷ்மீரில் உள்ள அபூர்வ மிருகம்; வாசனைப் பொருளைத் தரும்

3. (2) – வேதத்தின் கிளை; பிரிவு

3. / மேலே செல்க (2) – ரோடு; பாதை

8.– (4)- அழகு; பெண்களின் பெயர்

10. / மேலே செல்க – (3)- சக்கரம்

—Subham–


Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: