தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி16619 (Post No.6557)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 16 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  19-5
0

Post No. 6557


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

குறுக்கே

1. —  (4 எழுத்துக்கள்)- ஞாபக சக்தியை வளர்க்கும் மூலிகை; பிராம்மி தலம், பிராம்மி டானில் எல்லாம் விற்பனை ஆகிறத்

4. –(4)- பழைய ரூபாய் நோட்டுகளைக் கொண்டு சென்றால் கடைக்காரர் சொல்வது

5. — (4)- முடியும்

7. — (வலமிருந்து இடம் செல்க)- (6) அறுபடை வீடுகளில் ஒன்று; மதுரைக்கு அருகில் உளது.

8. – (4) ஒன்பது ரத்தினம்

9.  –  (5)கட்டப்படுவது

10. –(6)-  வசதிகள் இல்லாத கிராமப்புறத்துக்கு மற்றொரு பெயர்

கீழே-

1. –(4 ஏழுத்துக்கள்) – பருந்து

2. – (5) சுமுக தொடர்பு

3. -(2)- தராசு, அதன் பெயரில் உள்ள ராசி

4. –(6)- கடலில் கிடக்கும்; பொதுவன நிறம் சிவப்பு; கழுத்தில் அணியலாம்.

6. – (5) – ஒரு வாத்தியம், குதித்து விளையாடுதல்,

8 A. மட்டி (3) — மடையன்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: