தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 17619 (Post No.6564)

Written by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 17 June 2019
British Summer Time uploaded in London –  21–
11

Post No. 6564

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

குறுக்கும் நெடுக்குமாக எட்டு ஐந்தெழுத்து சொற்கள்  இருக்கின்றன. அவை பெண்களின் பெயர்கள்- ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் பெண்களின் பெயர்கள் வதி அல்லது மதியில் முடியும், ஆண்களின் பெயர்கள் பதியில் முடியும். இங்கே எல்லாம் பெண்களின் பெயர்களே.  விடையும் கீழே உளது.

வதி, மதி …… தெரியுமா?

1.. – அப்பர் பெருமானின் சகோதரி பெயர் திலகவதி’. 

2. காரைக்கால் அம்மையாரின் பெயர் புனிதவதி’

3. மன்னன் ஹார்ஷவர்தனின் சகோதரியின் பெயர்

4. கிருஷ்ணனின் எட்டு மனைவியருள் ஒருத்தி.

5. கம்பனின் மகன் அம்பிகாபதியின் காதலி

6. – சந்தனுவின் மனைவி; விசித்ரவீர்யனின் தாய்

7. காளிதாசன் எழுதிய ரகுவம்சத்தில் இவளுடைய ஸ்வயம்வரம் மிகவும் அருமையாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது

8. – வளர்பிறைச் சந்திரனின் பெயர்.

Answers

1. திலகவதி. – அப்பர் பெருமானின் சகோதரி பெயர் திலகவதி’. 

2. புனிதவதிகாரைக்கால் அம்மையாரின் பெயர் புனிதவதி’

3. பிரபாவதிமன்னன் ஹார்ஷவர்தனின் சகோதரியின் பெயர்

4. ஜாம்பவதிகிருஷ்ணனின் எட்டு மனைவியருள் ஒருத்தி.

5. அமராவதிகம்பனின் மகன் அம்பிகாபதியின் காதலி

6. சத்யவதிசந்தனுவின் மனைவி; விசித்ரவீர்யனின் தாய்

7. இந்து மதிகாளிதாசன் எழுதிய ரகுவம்சத்தில் இவளுடைய ஸ்வயம்வரம் மிகவும் அருமையாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது

8. வளர் மதிவளர்பிறைச் சந்திரனின் பெயர்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: