தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி19619 (6573)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 19 June 2019


British Summer Time uploaded in London –  20-
19

Post No. 6573

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

குறுக்கே

1. — 6 எழுத்துக்கள்– திருவண்ணாமலை தல மரம்; வகுளம், இலஞ்சி என்ற பெயர்களும் உண்டு. சமண, பௌத்த மதங்களிலும் புனித மரம்

2. — (3)- பாலைவனச் செடி; மகிழ்ச்சியான செய்திகளை மறைக்கும் பெண்களை தோழிகள் இப்படி அழைப்பதுண்டு

2. –  (4)முழு முதற் கடவுள் இந்துக்களுக்கு

3. – (6)- மஹாபாரதத்தில் வரும் ஜயத்ரதனின் தந்தை

5. –(2)– கோ மாதா எங்கள் குல மாதா

6.– / வலமிருந்து இடம் செல்க — (3)- இறக்கம்

7. — வலமிருந்து இடம் செல்க– (4)- சிவ பெருமான் மீது மூவர் பாடியது

கீழே

1. 7 எழுத்துக்கள்– கட்சிகளில் மாதர் அணியை இப்படிச் சொல்வார்

4. — (4)– அன்னம்

5.– கீழிருந்து மேலே செல்க. (5)- வம்சாவளி; வாழையடி வாழை

7.– / கீழிருந்து மேலே செல்க.- (8)- நாட்டு விடுதலை

சுபம்–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: