ஆசிரியருக்குக் கடிதங்கள் – 3 (Post No.6580)

Written by S Nagarajan


swami_48@yahoo.com


Date: 21 June 2019
British Summer Time uploaded in London – 
4-36 am

Post No. 6580

Taken by London swaminathan. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com

ச.நாகராஜன்

பல்வேறு பத்திரிகைகளிலும் அவ்வப்பொழுது ஸம்ஸ்கிருதத்தின் பெருமைகளைப் பற்றி வாசகர்கள் எழுதுவதோடு அதைப் பரப்புவதன் அவசியத்தையும் உணர்த்துவர்.

இந்த வகையில் ஸம்ஸ்கிருத பெருமைகளைக் கூறும் பல கடிதங்கள் எனது கலெக்ஷனில் உண்டு.

ஸம்ஸ்கிருத பாரதி என்ற அமைப்பு பாரதமெங்கும் நாடளாவிய அளவில் ஸம்ஸ்கிருத பிரசாரத்திற்காகப் பாடுபட்டு வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் சென்னையிலும் கோவையிலும் இதற்கு அலுவலகங்கள் உண்டு.

முகவரி :

” SAMSKRITA BHARATI ” ” Seva” ” 3rd floor Old no. 39 New no. 56 Dr. Alagappa road Purasawalkam Chennai 600 0084.” Phone No- 044-26432635

இதைப் பற்றி https://www.samskritabharati.in/  என்ற இணையதளத்தில் முழு விவரங்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஸம்ஸ்கிருத பாரதியின் ஒரு அருமையான பாடல் ஸம்ஸ்கிருதத்தைப் படிக்க அன்புடன் அறிவுறுத்துகிறது.

பாடல் இதோ:

 படத ஸம்ஸ்க்ருதம், வதத ஸம்ஸ்க்ருதம்,

வஸது ஸம்ஸ்க்ருதம் சிரம் க்ருஹே க்ருஹே ச புனரபி (படத)

ஞான வைபவம் வேத வாங்மயம்

லஸதி யத்ர பவபயாபஹாரி முனிபிரார்ஜிதம்

கீர்திரார்ஜிதா யஸ்ய ப்ரணயநாத்

வ்யாஸ – பாஸ – காளிதாஸ – முக்ய கவிபி  (படத)

ஸ்தானமூர்ஜிதம் யஸ்ய மன்வதே

வாக்விசிந்தகா ஹி வாக்ஷூ யஸ்ய வீக்ஷ்ய மதுரதாம்

யத்வினா ஜனா நைவ ஜானதே

பாரதீய ஸம்ஸ்க்ருதிம் ஸனாதனாபிதாம் வராம் (படத)

ஜயது ஸம்ஸ்க்ருதம் ஸம்ஸ்க்ருதிஸ்ததா

ஸம்ஸ்க்ருதஸ்ய ஸம்ஸ்க்ருதேஷ்ச ப்ரணயாச்ச மனுகுலம்

ஜயது ஸம்ஸ்க்ருதம் ஜயது மனுகுலம்

ஜயது ஜயது ஸம்ஸ்க்ருதம் ஜயது ஜயது மனுகுலம் (படத)

சென்னையைச் சேர்ந்த ஜ்யோதிர்மயாநந்தா ஹிந்து பத்திரிகையில்  18-11-1998 இதழில் The greatness of Sanskrit என்று எழுதியுள்ள கடிதம் இது :

While some politicians run down Sanskrit and vehemently oppose its introduction in our educational institutions, the erudite scholars of the West who having realized its glory and uniqueness and charmed by its elegance, have spoken about it in glowing terms. The following excerpts from Sir Monier Williams introduction to his monumental work, Sanskrit English Dictionary (brought out by the Oxford University Press more than a century ago  – in 1872) should provide some food for thought to all concerned:

 By Sanskrit is meant the learned language of India – the language of its cultured inhabitants, the language of its religion, its literature and science – not by any means a dead language, but one still spoken and written by educated men by all parts of the country, from Kashmir to Cape Comorin, from Bombay to Calcutta and Madras. We are appalled by the length of some of India’s literary productions (in Sanskrit) as compared with those of European countries. In some subjects too, especially in poetical descriptions of nature and domestic affections, Indian works do not suffer by comparison with the best specimens of Greece and Rome while in wisdom, depth and shrewdness of their moral apophthegms they are unrivalled. The Hindus are perhaps the only nation, except the Greeks, who have investigated independently and in a true scientific manner the potential laws  which govern the evolution of languages. More than this, the Hindus had made considerable advances in astronomy, algebra, arithmetic, botany and medicine, not to mention their superiority in grammar, long before some of these sciences were cultivated by the most ancient nations of Europe.

Going through the above statement in glorifications of Sanskrit by the renowned orientalist and professor of Sanskrit in Oxford University, our present day secularists may dub him a “communalist”, because he is vouchsafing the hard truth which is naturally unpalatable.

               Jyothirmayananda , Chennai

இன்னும் பல கடிதங்கள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றையேனும் அடுத்துக் காண்போம்.

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: