தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி24619 (POST NO.6594)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 24 June 2019


British Summer Time uploaded in London – 20-4
7

Post No. 6594


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

குறுக்கே

1.5 எழுத்துக்கள் — கருமை நிற மேகங்கள்

4. / (3) வலமிருந்து இடம் செல்க.- சொல்அடி

4. (3) – ஒரு எண்பதிகத்தின் செய்யுள் எண்ணிக்கை

6.–(4)  – தராசு சின்னம் உடையது ; 12ல் ஒன்று.

8. (5) – போர் அரங்கு

9. (3) – கடவுள் நாமத்தை மனதில் உச்சரிப்பது

11. (3) — கை

கீழே

1.6 எழுத்துக்கள்–மதுரைக் கண்ணங்கூத்தனார் எழுதியதுபதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் ஒன்று.

2. (5) — காளிதாசன் எழுதியதுபருவக்காற்று செல்லும் திசையில் செய்தி அனுப்புகிறது

4. – (5) – பிறந்த குழந்தையின் வயதைப் பற்றிச் சொல்லுவது

5. / –(5) கீழிருந்து மேலே செல்க- நூல்

3. – (4) – பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் 4 நூல்களுடன் இணைந்த எண்.

7. – (3) – ஒரு பாட்டுப் பாடும்போது தாத்துடன் இதையும் சேர்த்துச் செல்லுவர்

10. / –(5) –கீழிருந்து மேலே செல்க.- நஷ்டத்தின் எதிர்பதம்+ கரன்ஸி

11. / —  (4) கீழிருந்து மேலே செல்க -பதினெண் கீழ்க் கணக்கு நூல்களில் ஒன்று. அதன் எண்ணிக்கை இல்லாமல் முதல் பகுதி மட்டும்.

—subham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: