தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி27619 (Post No.6608)

WRITTEN   by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 27 June 2019
British Summer Time uploaded in London –21-3
7

Post No. 6608


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


எட்டு சொற்களும் 5 எழுத்துச் சொற்கள். 5-வது எழுத்து கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. வர்ணமுள்ள


எட்டு சொற்களும் 5 எழுத்துச் சொற்கள். 5-வது எழுத்து கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. வர்ணமுள்ள

இடங்களில் 4 எழுத்துக்களை இட்டு நிரப்புக (விடையும் கீழே உளது) இதோ உதவிக் குறிப்புகள்:-

1. கண்டபடி அலையறான் பையனுக்கு XXXXX  போடவேண்டும்

2. – மாப்பிள்ளைக்கும்பூணூல் போடும் பையனுக்கும் தேவையான உடை XXXXX

3. — தேன் உண்ணும் பறவை- தேனீ அல்ல

4. – அட அந்த சினிமாப் பாட்டும் இந்தப்பாட்டும் XXXXX

5. — அவன் போட்டான் XXXXX தலை கீழே உருண்டுவிட்டது

6. –  —– XXXXX சனி பகவானுக்கு உரியது. சிலருக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லை.

7. – குழந்தை மிகவும் அழகு XXXXX விடப்போகிறது. வீட்டுக்குப் போய் சுத்திப் போடுங்கள்

8. — பெண்களுக்கும்கோவிலிலும் நடத்தப்படும் XXXXX விழா

ANSWERS

1.கால்கட்டு- ,2.வெண்பட்டு, 3.தேன்சிட்டு, 4.ஒரே மெட்டு, 5.ஒரே வெட்டு’

6.எண் எட்டு,7.கண்பட்டு, 8.பூச்சூட்டு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: